Combinatie 4: Eenrichtingsverkeer nieuwe brug en geen verkeerslicht Sluisbrug

Marijke van Doeland 15-05-2019
2863 keer bekeken

Dit is de enige variant waarin twee maatregelen zijn toegevoegd om het effect hiervan te bepalen. Deze zijn ook los van elkaar doorgerekend, maar vormen een logische combinatie van maatregelen.

Intensiteiten
In deze variant is de intensiteit van de Sluisbrug en het Damcentrum lager dan 5000. Op deze Wijkerbrug is deze hoger dan in de basisvariant. De intensiteit op de Voorburgseweg valt ook op met 7100 en is daarmee veel hoger dan de 3800 die in de basis variant over deze weg gaat. Het gaat hier echter wel om een wijkontsluitingsweg, waar een hogere intensiteit mogelijk is dan op de erftoegangswegen zoals de bruggen. De intensiteit op de oude Trambaan neemt iets af.

Wachttijden
Er is een beperkte toename van de vertraging bij de kruispunten in deze variant. Met name de extra aansluiting van het kruispunt bij de nieuwe brug op de Vlietweg leidt hiertoe. Ook is meer belasting bij de kruising van de Dokter van der Stamstraat waar de aansluiting richting de nieuwe brug is gemaakt.

Er is geen verkeerslicht meer bij de Sluisbrug. In principe is dit positief voor de wachttijd.

 

Voertuigverliesuren
De voertuigverliesuren nemen af naar 102.

Peiling
Heeft deze combinatie uw voorkeur of vindt u dit juist de minst aantrekkelijke combinatie? Via dit formulier kunt u ons dit laten weten.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen