Vernieuwing huisvesting Maria Bernadette

Het schoolgebouw van basisschool Maria Bernadette is verouderd en aan vernieuwing toe. Het oorspronkelijke schoolgebouw voldoet niet meer aan de bouwkundige eisen (onder andere energie en binnenklimaat) en heeft een gedateerde indeling. De school krijgt extra ruimte omdat zij met Vlietkinderen een Integraal Kindcentrum gaan vormen dat ruimte gaat bieden aan 280 leerlingen (nu 250 leerlingen).

 

Wat moet u weten

 • Woensdag 13 maart 2024 was er de 2e informatieavond voor de buurt en belangstellende georganiseerd. Op deze avond werden de uitgangspunten voor de nieuwbouw toegelicht
 • In het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2019 - 2023 van de gemeente staat dat basisschool Maria Bernadette in aanmerking komt voor nieuwbouw
 • In november 2020 is er een huisvestingsonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat sloop- en nieuwbouw op de huidige locatie zorgt voor:
  • een functioneel gebouw maximaal te gebruiken voor onderwijs
  • een toekomstgericht, compact 2-laags, duurzaam en onderhoudsvriendelijk schoolgebouw
  • een gymzaal die voldoet aan de huidige normen
  • een optimale inpassing van een Integraal Kindcentrum (IKC)
  • een gebouw met een optimaal binnenklimaat, eenvoudig realiseerbaar
 • In juli 2022 heeft het schoolbestuur Panta Rhei samen met de school en kinderopvang zowel een ruimtelijk als technisch Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin staan de visie en ambities voor de nieuwbouw beschreven
 • Nadruk ligt in het PvE op de functionaliteit. De school wil een compact gebouw realiseren met een heldere logistiek, zowel in als rondom het gebouw. Daarnaast moet het een duurzaam schoolgebouw worden met een goed binnenklimaat
 • Op basis van het huisvestingsonderzoek en het PvE van de school stelt de gemeente een ruimtelijk kader op. Hierin staan de stedenbouwkundige spelregels die de gemeente meegeeft aan het schoolbestuur Panta Rhei


Verslag van de avond

De avond is goed bezocht, vooral over de parkeerdruk in de wijk werd veel gevraagd en gediscussieerd.
 
Directeur Eric Koele van de Maria Bernadetteschool deed het openingswoord. Aansluitend heette Simone Steenhart (projectleider van KC Ruysdael) iedereen van harte welkom namens de gemeente en aansluitend gaf Elmer Verhaak (stedenbouwkundige) een uitgebreide presentatie met behulp van een PowerPoint.

 • Als het gebouw van 1 laag naar 2 en deels 3 gaat, is dit niet van invloed op het zonlicht. Dat komt mede doordat de school een aantal meters naar achter gaat liggen 
 • Er zijn meer parkeerplaatsen nodig i.v.m. extra personeel Kinderopvang. Deze worden niet op het school- en speelterrein gerealiseerd, vanwege de verkeersveiligheid rondom de school. Een parkeeronderzoek heeft uitgewezen dat deze extra auto’s prima in de wijk kunnen parkeren
 • In de ochtend gaan er voor schooltijd meer mensen weg naar werk en komen later thuis. Hierdoor zijn er genoeg parkeerplaatsen in de omliggende straten. Er wordt wel gevraagd of de leerkrachten in de omringende straten willen parkeren en niet op de Ruysdaellaan zelf
 • Er is een discussie over de parkeerdruk door de Mall. Daarnaast zijn er ouders die de kinderen met de auto komen halen en brengen en daardoor parkeeroverlast veroorzaken op de Ruysdaellaan. Hier is begrip voor, echter staat dit los van het parkeren voor extra personeel. Deze klachten horen bij een andere afdeling en deze worden nogmaals doorgegeven
 • Getracht wordt dat alle bomen behouden blijven, mocht dit niet lukken door de plaats en afmeting van de nieuwbouw, dan zullen de bomen die gekapt moeten worden 1 op 1 worden vervangen. Het zal dan gaan om kleinere bomen. De grotere bomen blijven en worden goed ingepakt tijdens de sloop en herbouw
 • Op de presentatie getoonde “roze” vlek geeft aan waar de nieuwe school gebouwd wordt, echter er zal maar max 75% op deze kavel bebouwd worden. Doordat de vlek groter is, kan men schuiven met het ontwerp
 • Er werd gevraagd of de luchtkwaliteit is gemeten en dat is afgelopen jaar ook gedaan, de locatie valt binnen de norm van de GGD. De bebouwing moet wel minimaal 30 meter van de Noordsingel komen te liggen
 • Er kwamen meerdere klachten binnen over de grote hoeveelheid hondenpoep rond de school en de scouting in het openbaar groen. Dit zal worden doorgegeven aan de afdeling handhaving met het verzoek hier vaker te komen
 • Ook wordt gevraagd of de sloot vaker schoongemaakt kan worden, er ligt nu veel zwerfvuil in 
 • Fietspad blijft omdat dit een veiligere fiets en wandelroute vanaf de Bachlaan is, wel wordt gevraagd of er een beter onderscheid tussen wandelen en fietsen gemaakt kan worden. Er komen borden die de wandelaar voorrang geven
 • Aanwezigen willen graag op de hoogte worden gehouden van het ontwerp. Zodra er een architect gekozen komt er ook een ontwerp en zal er een 3e avond worden georganiseerd
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen