Groot onderhoud Prinsenhof Laagbouw

De riolering in Prinsenhof Laagbouw is sterk verouderd en moet vervangen worden. De inrichting van de openbare ruimte wordt ook verbeterd. De werkzaamheden starten naar verwachting medio 2024. 

Bomenkeuze

In het voorjaar 2023 heeft u uw voorkeur voor de bomen in enkele straten in de buurt aan kunnen geven. Met deze voorkeur heeft de gemeente een groenplan gemaakt. Op de tekeningen vindt u het definitieve groenplan met de boom- en plantlijst.

Afkoppelen

Binnenkort krijgt uw straat een nieuw riool. En daar is iets bijzonders mee! Uw buurt krijgt een gescheiden rioolstelsel: het regenwater gaat niet meer met het afvalwater uit de keuken, toilet en douche mee naar de rioolwaterzuivering. Het schone regenwater wordt ‘afgekoppeld’ en via een aparte buis afgevoerd naar sloten, wadi’s en vijvers. U lees hierover mee op onze pagina Hemelwater afkoppelen

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is gereed en is een uitwerking van het voorlopig ontwerp. Op het voorlopig ontwerp hebben we enkel reactie ontvangen over de inrichting van het groen en spelen aan de Graaf Ruprechtlaan. Dit is dan ook het enige wat gewijzigd is ten opzichte van het voorlopig ontwerp. 

 

Wat u moet weten

 • De bewonersbijeenkomst is op 18 oktober 2022 bezocht door ongeveer 50 bewoners. De gemeente heeft een presentatie gegeven over het voorlopig ontwerp. U kon hierop reageren tot en met 7 november 2022

 • We hebben uw reacties op het voorlopig ontwerp verzameld en beantwoord in de reactienota. U kunt hierin lezen op welke wijze wij het ontwerp aanpassen

 • Straten die het projectgebied omgrenzen zijn Graaf Willem de Rijkelaan, Dillenburgsingel, Gravin Juliana van Stolberglaan, Johanna van Polanenlaan en de Gravin Marialaan
 • Omwonenden konden meedenken over kleine aanpassingen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan parkeren, verkeersveiligheid, openbaar groen en een sport-/speelplek
 • De volgende kansen en knelpunten kwamen naar voren: draagvlak voor wadi's, extra speelplek, snelheidsremmende maatregelen, te hardrijden in de hele wijk, op 3 locaties onoverzichtelijke kruisingen en onveilige oversteekplaatsen
 • Wensen van omwonenden worden verwerkt in het voorlopig ontwerp, als dat mogelijk is
 • Op 24 en 25 mei 2022  heeft de gemeente een toelichting gegeven op het schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Van deze avond is een video gemaakt die u hier kan terugkijken. Ook is er een compilatievideo gemaakt. U kon tot 12 juni uw reactie achterlaten. De reacties verzamelen we in de reactienota en wordt hier geplaatst als deze af is

Wat gaat er gebeuren

 • Nieuwe riolering is een gescheiden stelsel met een rioolbuis voor vuilwater en een rioolbuis voor regenwater. Het vuilwater (douche, toilet en gootsteen) wordt afgevoerd naar de waterzuivering
 • Regenwater stroomt naar een sloot in de buurt of naar een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie). Een wadi is een laaggelegen zone in het gras, een soort droge rivierbedding. Bij regen vult de wadi zich met water en zorgt voor opvang van overtollig regenwater. De bodem van de wadi werkt als een filter. Het regenwater wordt in de bodem opgenomen en niet via de riolering afgevoerd
 • Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd
 • Animatiefilm vervangen riolering

Werk in de Wijk app 

Via onze gratis app ’Werk in de Wijk’ blijft u eenvoudig en snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de uitvoering. U kunt de app via de Playstore of Appstore downloaden op uw smartphone of tablet. Nadat u de app geïnstalleerd en geopend heeft, kunt u dit project vinden als u in de zoekbalk in de app intypt: “Prinsenhof Laagbouw.”

 

Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen