Recreatiepark Vlietland

Dutch Lake Residence (DLR) is voornemens een vakantiepark met 222 grondgebonden recreatiewoningen, ondersteunende voorzieningen en horeca te realiseren aan de noordkant van Vlietland.

Wat u moet weten

 • De grond is van de Provincie Zuid-Holland en ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De provincie heeft de grond in erfpacht uitgegeven voor de ontwikkeling van recreatiewoningen
 • De provincie heeft 2 rollen:
  • Privaatrechtelijk als eigenaar hebben zij eisen gesteld aan onder meer de erfpachtnemer en ondererfpachtnemer
  • Publiekrechtelijk ziet de provincie toe of de gemeentelijke bestemmingsplannen passen binnen de provinciale plannen en het provinciaal beleid
 • Als de gemeentelijke plannen niet passen in het provinciaal beleid, zoals het provinciaal ruimtelijk beoordelingskader, kan de provincie ingrijpen door wijzigingen aan het bestemmingsplan te eisen
 • Plannen voor recreatiewoningen passen in de provinciale plannen zoals ook blijkt uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de PvdA- en CDA-fracties van 11 juli 2022 en de vragen van de PvdD van 19 juli 2022. Lees deze documenten op de website: Provincie Zuid-Holland
 • De plannen voor het realiseren van een recreatiepark bij Vlietland bestaan al langer. Sinds 2000 is er gewerkt aan concrete plan- en besluitvorming
 • In 2005 is het bestemmingsplan Vlietland-Noord door de gemeenteraad  aangenomen. Dit bestemmingsplan is in 2010 na een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden
 • Sinds 2019 wordt, op initiatie van de erfpachthouder Recreatie Centrum Vlietland, gewerkt aan een gewijzigd bestemmingsplan voor een deel van noordelijk Vlietland
 • Deze aangepaste plannen passen op enkele onderdelen niet binnen het geldende bestemmingsplan uit 2005. In de opzet uit 2019 worden alleen grondgebonden recreatiewoningen gebouwd en is de oppervlakte aan horeca en overige voorzieningen kleiner
 • Op 23 september 2022 hebben wij samen met de provincie en projectontwikkelaar een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd voor de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Leiden en Voorschoten en voor Provinciale Staten van Zuid-Holland. Deze bijeenkomst kunt u terugkijken via onze website: Bestuurlijk informatiesysteem
 • Alle vragen die gesteld zijn leest u op de pagina: Informatiebijeenkomst 23 september 2022

 • Het geldende bestemmingsplan “Vlietland noordoost 2005” is in 2010 onherroepelijk geworden. In 2019 zijn de plannen voor het recreatiepark aangepast en is een concept ontwerp-bestemmingsplan 'Doorontwikkeling Vlietland Noord' ingediend bij de gemeente. De stand van zaken op dit moment. Lees meer over Bestemmingsplannen

  Telefoon 14 070

  Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
  Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

   
  Cookie-instellingen