Gebiedsontwikkeling Overgoo

Overgoo verandert van een gebied met kantoren en bedrijven naar een gemengd woon- en werkgebied, waar men prettig kan wonen, werken en recreëren. Daarbij is het belangrijk dat we het karakter van groene woongemeente behouden én zo mogelijk versterken. Op deze manier houden we groen wat groen is en kunnen we gevarieerde en betaalbare woningen bouwen.

Wat u moet weten

 • Op 5 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelkader Overgoo vastgesteld
 • Sindsdien is gewerkt aan de uitwerking van dit Ontwikkelkader naar een stedenbouwkundig plan
 • Op de inloopbijeenkomst van 13 november 2023 zijn de nieuwe plannen daarvoor getoond
 • Het college heeft op 28 november 2023 ingestemd met het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling Overgoo/Fleetpark
 • Dit plan gaat uit van bijna 1000 nieuwe woningen. Zeker 50% hiervan worden betaalbare woningen, zowel sociaal als middel dure woningen
 • In het plan is ook voldoende ruimte voor een mix aan werkfuncties, zoals kleinschalige kantoor- en bedrijfsruimtes, buurt- zorgvoorzieningen, ondersteunende horeca en dergelijke
 • Door meer ruimte voor groen en water is het plan vriendelijker en sluit het beter aan op de omgeving
 • Op 19 december 2023 bespreekt de raadscommissie Omgeving het plan. Het raadsvoorstel met bijbehorende stukken leest u op de website: Bestuurlijke informatie
 • Na de commissievergadering bespreekt de gemeenteraad het stuk. De gemeenteraad bespreekt naar verwachting het stuk op 16 januari 2024. Zij nemen dan een besluit over de vaststelling van dit plan en het gewijzigde programma
 • Inspreken kan op 19 december 2023 én op 16 januari 2024

 

Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen