Herinrichting Veursestraatweg

In het gebied tussen Leidschendam en Voorschoten worden aan weerszijden van de Veursestraatweg verschillende gebieden ontwikkeld. Er komen nieuwe woningen en er is ruimte voor natuurontwikkeling. Daarnaast verbetert de gemeente de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid van de weg, de bereikbaarheid van de ontwikkelgebieden en dit levert naar verwachting ook positieve milieueffecten op voor de omgeving (minder geluid en luchtvervuiling). Voor deze aanpassingen is een andere inrichting van de weg nodig. Dit willen we graag samen met aanwonenden verder uitdenken.

 

Wat moet u weten

 • De provincie Zuid-Holland heeft in het voorjaar van 2023 een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur ingevoerd op de Veursestraatweg. Deze geldt tussen de bebouwde komgrenzen van Voorschoten en Leidschendam
 • Als gemeente willen we de maximumsnelheid op ons deel van de weg nog verder terugbrengen naar 50 kilometer per uur. Dit zorgt voor nog meer veiligheid
 • Om dit mogelijk te maken starten we begin 2025 met het herinrichten van ons deel van de weg. De huidige bebouwde komgrens van Leidschendam-Voorburg schuift dan op naar de gemeentegrens met Voorschoten
 • Bewoners en anderen belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van het ontwerp voor de Veursestraatweg. Op 5 oktober 2023 was er een inloopbijeenkomst
 • De rioolwerkzaamheden in de Veursestraatweg en de herinrichting van de Parnashofweg zijn verschillende projecten in het hetzelfde gebied. De gemeentelijke projectteams hebben afstemming met elkaar over het ontwerp, de planning en de fasering

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 4 april over het ontwerp van de herinrichting van de Veursestraatweg. U bent van harte welkom om 19.30 uur. We starten dan met een korte presentatie.

Wat is er tot nog toe gebeurd?

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de afgelopen maanden een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de Veursestraatweg. We hebben dit samen met een bewonerswerkgroep gedaan. Hierover hebben we u op 5 oktober 2023 tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd. Het ontwerp is op hoofdlijnen inmiddels klaar. Dit willen we graag toelichten tijdens een nieuwe informatiebijeenkomst. Ook geven we dan aan hoe het project verder gaat.

Gegevens informatiebijeenkomst

Datum: 4 april 2024

Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie: Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg, Raadhuisplein 1

De avond begint om 19.30 uur met een korte presentatie. Daarna staan medewerkers van de gemeente klaar voor het beantwoorden van persoonlijke vragen. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Meer informatie

Op onze website www.lv.nl/veursestraatweg vindt u achtergrondinformatie over het project, kunt u vragen stellen en kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Als er nieuws is over het project wordt dat hierin opgenomen.

Een momentje...

  Telefoon 14 070

  Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
  Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

   
  Cookie-instellingen