Wijkgroenbeheerplan Park Veursehout, De Zijde en Duivenvoorde

We hebben een wijkgroenbeheerplan opgesteld voor de wijk Park Veursehout, De Zijde en Duivenvoorde. In het plan staat wat er de komende 10 jaar met het groen in de wijk gaat gebeuren. Het plan hebben we samen met wijkbewoners en een adviesbureau opgesteld.

WIJKGROENBEHEERPLAN

Wat u moet weten

  • Er is een inventarisatie van de kwaliteit van de beplanting en bomen in de wijken gedaan. Daarna is bepaald of het groen nog voldoende lang mee kan, of dat het in de komendejaren vervangen moet worden
  • Inwoners konden in juni 2023 ideeën aan ons doorgeven. Sommige ideeën zijn meegenomen in het conceptplan
  • In het plan staat ook wat de functie van het groen is: natuurlijk groen, recreatief groen of siergroen
  • Voor speelplekken en water zijn andere plannen opgesteld
  • Het gaat alleen om renovatie en vervanging van groen. Het gaat niet om regulier onderhoud zoals maaien van gazon, scheren van hagen en schoffelen van onkruid 
  • U kon tot 1 december 2023 reageren op het concept wijkgroenbeheerplan
  • Aan de hand van de binnengekomen vragen en reacties is het plan waar nodig aangepast Lees de antwoorden op de binnengekomen vragen in het document: Inspraakreacties wijkgroenbeheerplan

 

 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen