Herontwikkeling terrein achter Leidsekade-Venestraat

De gemeente heeft op 24 juni 2021 een overeenkomst gesloten met Waterland Real Estate B.V. en Leidsekade B.V. (hierna 'Waterland') over de herontwikkeling van het terrein achter de Leidsekade-Venestraat. Op dit terrein gaan we  een openbaar parkeerterrein maken. Dit parkeerterrein wordt voornamelijk bereikbaar via de Tol. Naast het parkeerterrein komen 14 appartementen.  Hiervoor is een vergunning nodig. De panden Leidsekade 6 tot en met 10 worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw. Deze nieuwbouw moet voldoen aan de vastgestelde gevelvisie voor deze panden.

Wat u moet weten

 • Het fietspad op het Toevluchtpad afgesloten tot naar verwachting 27 september 2025. (Brom)fietsers worden omgeleid via het Commissarispad en de Venestraat.
 • Belangrijkste punten uit overeenkomst met Waterland: 
  • Bouw van een appartementencomplex met 15 appartementen met ten minste 26 parkeerplaatsen in de onderliggende parkeergarage. Hiervan zijn 10 parkeerplaatsen openbaar (dit waren 14 appartementen, 21 parkeerplaatsen waarvan 9 openbare parkeerplaatsen)
  • Gemeente koopt de grond die nodig is voor de aanleg van het openbare parkeerterrein van 52 parkeerplaatsen (waren 54 parkeerplaatsen)
  • Waterland koopt van de gemeente extra grond die nodig is voor het appartementencomplex
  • Waterland bouwt het project volgens de nog te verlenen omgevingsvergunning
  • Gemeente spant zich in om de aanvraag voor omgevingsvergunning zo snel mogelijk in gang te zetten en ervoor te zorgen dat de procedure soepel wordt doorlopen
  • Waterland betaalt aan gemeente een exploitatiebijdrage waarmee de kosten voor het exploitatiegebied verzekerd zijn
  • Appartementen en parkeerterrein worden min of meer gelijk opgeleverd
 • Ontsluiting van het nieuwe parkeerterrein achter de Leidsekade Venestraat:
  • Na diverse behandelingen heeft gemeenteraad op 13 juli 2021 besloten dat de ontsluiting van het nieuwe parkeerterrein vooral loopt via de Tol – Commisarispad en dus niet via de Jagersstraat -Toevluchtpad
  • Voetgangersbrug bij het Commissarispad wordt vervangen door een autobrug
  • Omwonenden van het parkeerterrein kunnen het terrein ook via de Leidsekade inrijden. Uitrijden kan alleen via de Tol
  • We evalueren de bereikbaarheid van het parkeerterrein nadat het een half jaar gebruikt is
 • Sloop en nieuwbouw van de panden Leidsekade 6 tot en met 10:
  • Het college heeft op 20 juli 2021 ingestemd met de sloop en nieuwbouw van de gemeentelijke monumenten Leidsekade 6 tot en met 8
  • Na uitgebreid onderzoek blijkt het niet mogelijk de panden te behouden en te restaureren zoals eerst de bedoeling was. De gebouwen zijn onveilig, de fundering is instabiel en biedt onvoldoende draagvermogen
  • Eigenaar van de panden vraagt binnenkort een sloopvergunning aan. Het college verbindt hier voorwaarden aan. De eigenaar moet bijvoorbeeld meewerken aan bouwhistorische begeleiding van de sloop en aan de herziening van de status van gemeentelijk monument naar beeldbepalende zaak. De nieuwbouw moet voldoen aan de vastgestelde gevelvisie
  • Eigenaar neemt ook het niet monumentale pand Leidsekade 9 en10 in de sloopaanvraag mee
  • De sloop van de panden Leidsekade 6 tot en met 10 maakt het mogelijk om een volledige bodemsanering uit te voeren. Dit is inclusief het verwijderen van alle olietanks. Dit wordt als voorwaarde opgenomen in de vergunning
 • Meer informatie vindt u op de project website 

 

Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen