Vlietweg 3

1828 Groep ziet kansen om in de gemeente Leidschendam-Voorburg, aan de Vlietweg, een woongebouw te realiseren volgens het 1828-concept: betaalbare huurappartementen voor jongeren van 18 tot 28 jaar, met gedeelde voorzieningen. De beoogde locatie is Vlietweg 3, waar nu een timmerfabriek is gevestigd. Deze plek grenst aan de noordzijde aan de Vlietweg en aan de zuidzijde aan de Gootwetering.

Haalbaarheidsonderzoek jongerenhuisvesting 

In het kader van het haalbaarheidsonderzoek, zijn Wibaut en 1828 Groep begin 2022 gestart met de participatie met de omgeving. Er zijn individuele gesprekken met omwonenden en meerdere omgevingsbijeenkomsten geweest.

Daarnaast is er een intensief proces met een klankbordgroep doorlopen. Een en ander heeft geleid tot aanpassingen in het plan. Tijdens een slotbijeenkomst op 18 september 2023 is het resultaat van het participatietraject teruggekoppeld.

Het participatieverslag, andere verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten leest u op de website van 1828 Groep.

Anterieure Overeenkomst

Het college heeft op 6 februari 2024 ingestemd met de Anterieure Overeenkomst voor het plan. Daarin zijn de onder andere afspraken vastgelegd over de planologische procedure, grondverkoop en kosten. 

Omgevingsplan

Het college heeft op 6 februari 2024 het concept omgevingsplan voor Vlietweg 3 en 8 vastgesteld. Het naastgelegen perceel van Vlietweg 8/8a is in het plan meegenomen en heeft een maatbestemming gekregen, waarbij het huidige gebruik kan worden voortgezet.

Het omgevingsplan van Vlietweg 3 en 8a ligt vanaf vrijdag 23 februari tot en met donderdag 4 april 2024 ter inzage. Het stuk vind u vanaf die datum hier op deze webpagina. Een reactie (zienswijze) indienen op het plan kan schriftelijk of eventueel mondeling, meer informatie hierover staat op onze webpagina: Zienswijze indienen.
 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen