De Star

Er is veel behoefte aan betaalbare (huur)woningen in onze gemeente. Om aan die behoefte tegemoet te komen heeft de gemeenteraad in 2016 De Star aangewezen voor sociale woningbouw.

de star

Wat u moet weten

 • Er is in 2019 en 2020 een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Belangrijke thema's  waren:
  • Aantal woningen
  • bereikbaarheid en parkeren
  • Waterberging, groenbeleving, spelen en verbindingen met het achterland (Leidschendammerhout)
  • Geluidswerende maatregelen
 • Stedenbouwkundig bureau ECHO Urban Design heeft een stedenbouwkundig schetsplan gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met deze thema's
 • Omwonenden vragen voornamelijk aandacht voor behoud van het groen en voldoende parkeergelegenheid. Verder pleit de buurt voor het verbeteren van de bereikbaarheid met openbaar vervoer, de verkeersveiligheid op de Star en de ontsluiting van verkeer uit de wijk
 • Het stedenbouwkundig kader is begin 2021 vastgesteld
 • Het stedenbouwkundigplan is uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp openbare ruimte
 • Ontwikkelaars WoonInvest en WDevelop hebben schetsontwerpen voor de toekomstige woningen gemaakt
 • Het voorlopige ontwerp en de schetsontwerpen worden tijdens de inloopavond op woensdag 24 mei 2023 gepresenteerd

  Telefoon 14 070

  Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
  Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

   
  Cookie-instellingen