Benutten zoals bedoeld (maart 2018)

2163 keer bekeken

Het pakket maatregelen uit eerder onderzoek is verder uitgewerkt en de verkeerseffecten zijn berekend.

Fase 3
Titel: Benutten zoals bedoeld. Maatregelen die in samenwerking met de omgeving worden uitgewerkt.
BonoTraffics bv
26 maart 2018

Wat is onderzocht
Het pakket maatregelen uit eerder onderzoek is verder uitgewerkt en de verkeerseffecten zijn berekend.

Conclusies
Het totale pakket aan maatregelen is door het ingehuurde ingenieursbureau doorgerekend. Het verkeer op de Sluisbrug, Wijkerbrug en Kerkbrug neemt af. Er zijn aandachtspunten geformuleerd voor de verdere uitwerking en uitvoering.

Participatie
De uitwerking van de deelprojecten heeft in nauw overleg met een begeleidingsgroep plaatsgevonden. Deze begeleidingsgroep bestond uit een vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers vanuit het hele projectgebied. Met deze begeleidingsgroep hebben gedurende het proces een achttal bijeenkomsten plaatsgevonden. Na afronding van het rapport heeft de begeleidingsgroep een advies uitgebracht. Het advies van de begeleidingsgroep was grotendeels positief en unaniem. Verschil van mening bestond met name over het onderwerp selectieve toegang.

Besluiten
In het coalitieakkoord 2018-2022 is het volgende opgenomen:
De bereikbaarheid en doorstroming, vooral die in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid laten nu te wensen over. We brengen zonder taboes in kaart wat er voor nodig is die te verbeteren, zoals slimme verkeersystemen, verkeersmaatregelen en een oeververbinding.

 

X (voorheen Twitter)

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen