Fase 2 Onderzoek ontlasten lokale Vlietbruggen (oktober 2016)

3726 keer bekeken

De scenario’s 2 (benutten zoals bedoeld) en 3c (extra oeververbinding met 30km/uur-aansluiting) uit fase 2a zijn nader uitgewerkt en de effecten zijn onderzocht.

Fase 2b
Titel: Fase 2 Onderzoek ontlasten lokale Vlietbruggen
Goudappel Coffeng en Awareness 
14 oktober 2016

Wat is onderzocht
De scenario’s 2 (benutten zoals bedoeld) en 3c (extra oeververbinding met 30km/uur-aansluiting) uit fase 2a zijn nader uitgewerkt en de effecten zijn onderzocht.

Invulling scenario 2: Benutten zoals bedoeld
Voor scenario 2 (benutten zoals bedoeld) is het volgende maatregelenpakket onderzocht:

 • Afsluiting bij de Sluisbrug voor doorgaand autoverkeer in de ochtend- en avondspits;
 • De verkeerslichten bij de Wijkerbrug worden gunstiger afgesteld voor fietsverkeer en minder gunstig voor het autoverkeer;
 • Inrichten van de Wijkerlaan als schoolzone;
 • De J.S.Bachlaan wordt tweerichtingenverkeer tussen de Voorburgseweg en Oude Trambaan
 • De Oude Trambaan wordt tweerichtingenverkeer tussen de J.S. Bachlaan en de rotondebij het Oosteinde.

Voor scenario 3c (extra oeververbinding met 30 km/uur-aansluiting) is het volgende maatregelenpakket onderzocht:

 • Instellen van eenrichtingverkeer op de Sluisbrug van zuid naar noord;
 • Aanleg van een extra brug met 30km/h verbinding door Klein Plaspoelpolder. Op de brug geldt eenrichtingverkeer van noord naar zuid;
 • De verkeerslichten bij de Wijkerbrug worden gunstiger afgesteld voor fietsverkeer en minder gunstig voor het autoverkeer;
 • Inrichten van de Wijkerlaan als schoolzone;
 • De J.S.Bachlaan wordt tweerichtingenverkeer tussen de Voorburgseweg en Oude Trambaan;
 • De Oude Trambaan wordt tweerichtingenverkeer tussen de J.S. Bachlaan en de rotonde bij het Oosteinde.

Na berekening van de effecten van de hiervoor beschreven scenario’s is gebleken dat de hoeveelheid verkeer over de Vlietbruggen te groot blijft. Toen is toegevoegd:

 • Afsluitingen Wijkerbrug en Kerkbrug (en in scenario 3c-aanvullend ook de extra brug) voor doorgaand verkeer.

Conclusies
Geen van de scenario’s verbetert de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg als geheel. Net als in de eerste onderzoeksfase hebben de scenario’s wel effect op waar de verkeersstromen en vertragingen optreden.

Participatie
De Adviesgroep van fase 2a is ook bij deze onderzoeksfase betrokken geweest en heeft advies uitgebracht.

Besluiten
Eind 2016 is gekozen voor scenario 2 (“benutten zoals bedoeld”), met uitwerking van:

 • diverse aanpassingen van verkeerslichten om het verkeersnetwerk te verbeteren;

 • aanpassingen in het Kwadrant rondom de Oude Trambaan;

 • het invoeren van een dynamisch verkeersinformatiesysteem;

 • en, in overleg met betrokkenen, een vorm van selectieve toegang.

X (voorheen Twitter)

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen