Onderzoek ontlasten lokale Vlietbruggen (mei 2016)

3667 keer bekeken

Er zijn drie extreme scenario’s op hoofdlijnen onderzocht en onderling vergeleken. Per scenario zijn de effecten bepaald op het gebied van verkeer, leefbaarheid en economie.

Fase 2a
Titel: Onderzoek ontlasten lokale Vlietbruggen
Goudappel Coffeng en Awareness
27 mei 2016

Wat is onderzocht
Er zijn drie extreme scenario’s op hoofdlijnen onderzocht en onderling vergeleken.

1. Het scenario ‘Maximaal doorstromen’ gaat uit van verbreding van de Wijkerbrug en de Zuidelijke Sluisbrug, zodat er meer verkeer overheen kan.

2.In het scenario ‘Benutten zoals bedoeld’ rijdt het doorgaande verkeer via de N14 en worden de Wijkerbrug en Zuidelijke Sluisbrug voor autoverkeer afgesloten.

3. In scenario Extra oeververbinding wordt uitgegaan van de aanleg van een extra brug ter hoogte van Klein Plaspoelpolder. Hoog of laag uitgevoerd, 50 km/uur of 30 km/uur. Per scenario zijn de effecten bepaald op het gebied van verkeer, leefbaarheid en economie.

Conclusies
Alle maatregelen leiden tot ongeveer evenveel vertraging voor het autoverkeer. Geen van de scenario’s verbetert de totale bereikbaarheid van de gemeente. Wat wel verschilt, is de locatie van de vertragingen en de bijbehorende gevolgen voor leefbaarheid en economie ter plaatse. Als op de ene plek verkeer met bijkomende overlast wordt ingeperkt, komt dit op de andere plek in het netwerk terug.

Participatie
Voor de begeleiding van dit onderzoek is een adviesgroep samengesteld. Deze adviesgroep bestond uit een vertegenwoordiging van de belangen van de problematiek: bewonersbelang, ondernemersbelang en maatschappelijk belang zoals leefbaarheid, milieu en economie. De Adviesgroep heeft het volgende geadviseerd: laat verder onderzoek uitvoeren naar twee oplossingsrichtingen: scenario 2 zonder extra brug (benutten zoals bedoeld) en scenario 3c met een extra brug (EOV, 30km/uur)

Besluiten
Medio 2016 is besloten het advies van de adviesgroep over te nemen en scenario 2 zonder extra brug (benutten zoals bedoeld) en scenario 3c met een extra brug (EOV, 30km/uur) nader te onderzoeken.

X (voorheen Twitter)

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen