Herontwikkeling Julianabaan

Centrumgebied De Julianabaan wordt vernieuwd. Niet alleen het winkelcentrum maar ook de openbare ruimte van het gebied wordt vernieuwd. Denk aan het parkeerterrein en het groen. Dan kan het weer tientallen jaren mee. In en rond dit gebied wonen, werken en winkelen veel mensen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u meedenkt over dit project en betrekken u op verschillende manieren.

Wat u moet weten

 • In februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten een ontwikkelvisie voor de komende jaren te maken. Deze ontwikkelvisie beschrijft de toekomst van De Julianabaan. We onderzoeken hiervoor:
  • Hoe het gebied toekomstbestendig kan worden ingericht
  • Hoe de openbare ruimte kan worden vernieuwd. Uitgangspunt hiervoor is het  concept definitief ontwerp uit 2021, waarin vergroening een belangrijk doel is. Het ontwerp van de openbare ruimte wordt op basis van de ontwikkelvisie definitief gemaakt
  • Of parkeren anders kan worden ingericht, bijvoorbeeld ondergronds. In juni 2021 is er vanuit de gemeenteraad een motie ingediend om dit te onderzoeken
  • Mogelijkheden voor een Huis van Verhalen in het gebied, met in ieder geval een theater en een bibliotheek.  Lees meer informatie over de bibliotheek
 • De ontwikkelvisie zullen we in nauw overleg met bewoners, verenigingen van eigenaren, winkeliers, vastgoedeigenaren en gebruikers van De Julianabaan uitwerken. Wij vinden het belangrijk dat u meedenkt over dit project. Op welke manier dat kan leest u op de pagina: Doe mee 
 • Herontwikkeling Julianabaan is een ander project dan het project Groot onderhoud Marcellus Emantslaan. De projectteams stemmen met elkaar de planning en fasering af
Een momentje...

  Telefoon 14 070

  Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
  Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

   
  Cookie-instellingen