In gesprek bij de 'koffie to go' kar

Op 5 juli 2021 hebben wij belangstellenden in een online bijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Deze bijeenkomst stond voornamelijk in het teken van informeren. Uit reacties en signalen die we hebben ontvangen blijkt dat deze bijeenkomst niet op alle punten aan de behoefte voldeed en er de wens is om juist het gesprek met ons aan te gaan.

Daar geven we graag gehoor aan. U bent van harte uitgenodigd om met ons en de ontwikkelaar dieper in te gaan op de kansen en aandachtspunten voor het gebied, zoals we die op de online bijeenkomst hebben opgehaald. Deze informatie zal ook input zijn voor de themabijeenkomsten die we later dit jaar organiseren.

  • Datum: Dinsdag 12 oktober 2021
  • Tijd:  Van 16:00 tot 19:00 uur
  • Locatie: Bij droog weer staat de ‘koffie to go’ kar op het voorplein van station Mariahoeve, ter hoogte van de fietsenstallingen, bij regenachtig weer staat de kar voor het voormalig kantoorpand Appelgaarde 2-4 en spreken we u graag binnen waar het dan droog en warm is

Kunt u op 12 oktober niet naar de koffie kar komen maar wilt u wel een vraag stellen? Gebruik dan ons contactformulier.

 

 

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen