Herontwikkeling Appelgaarde 2-4 en omgeving

De gemeente gaat samen met projectontwikkelaar REB Projects de Voorburgse zijde van station Mariahoeve herontwikkelen tot een hoogwaardig stationsgebied met woningbouw. Het verouderd kantoorgebouw, de parkeervelden, de functioneel ingerichte fietsenstalling, het gedateerd station en weinig groen zorgt voor een onaantrekkelijke stationsomgeving. De herontwikkeling schept voor het stationsgebied en de naastgelegen woonwijk kansen om de kwaliteit van het gebied te verbeteren.

 

Donderdag 30 november 2022 was er een themabijeenkomst over Ruimtelijkheid. De avond in het kantoor aan de Appelgaarde 2-4 was goed bezocht. We hebben met bewoners verschillende varianten besproken voor de inrichting van de openbare ruimte. Daarna zijn we aan de slag gegaan met maquettes op tafel en hebben ideeën en aandachtspunten besproken. U kunt een verslag van deze themabijeenkomst ontvangen door te mailen naar appelgaarde@lv.nl

 

Wat u moet weten

  • Tijdens de themasessies van 23 mei, 13 juni en 7 juli 2022 hebben we de kaders en vertrekpunten geschetst en kon u input geven over de verschillende onderwerpen. Het zijn actieve sessies geweest waarin de discussie over de diverse thema’s werd gevoerd en een actieve inbreng van de deelnemers is geleverd.
  • Op 26 oktober 2021 is in de Commissie Omgeving de raadsbrief 'Stand van zaken Appelgaarde' besproken. Bekijk de stukken die besproken zijn via het bestuurlijk informatiesysteem en de motie en bijgaande raadsbrief over participatie van 4 december 2021
  • De gemeenteraad heeft op 9 juni 2020 de ontwikkelvisie vastgesteld. Deze ontwikkelvisie omschrijft de ambitie van het gebied en hierin zijn de uitgangspunten en kaders voor de ontwikkeling vastgesteld. Het uitwerken van deze visie wordt vormgegeven en concreet gemaakt in het ruimtelijk kader voor de Appelgaarde 2-4
  • Het participatietraject voor het opstellen van een ruimtelijk kader is gestart. Op 12 mei 2022 was de startbijeenkomst. Daarna 3 verdiepende bijeenkomsten over verschillende thema’s
  • Om het bouwen van woningen en maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen op de locatie van het kantoorgebouw Appelgaarde 2-4 en het huidige P+R-terrein mogelijk te maken, moeten de hoogspanningskabels die nu parallel aan het spoor lopen ondergronds gebracht worden. Netbeheerder TenneT onderzoekt of dit haalbaar is. Als besloten wordt om de kabels ondergronds te brengen, gebeurt dat naar verwachting op z’n vroegst in 2027. Op dit moment kunnen wij nog niets vertellen over de uitvoering van de werkzaamheden
  • Algemene informatie over hoogspanningskabels kunt u lezen in de brochure ‘Wonen nabij hoogspanning’ van TenneT
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.