Mobiliteit en bereikbaarheid

Het is belangrijk dat ook in de toekomst iedereen zich op een prettige, veilige en duurzame manier kan verplaatsen. Daarbij zijn toegankelijkheid en inclusiviteit belangrijke voorwaarden.

Door de realisatie van woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen ontstaat een grotere verplaatsingsbehoefte. In het verleden leidde dit tot uitbreiding van de bestaande infrastructuur. Dat is niet meer houdbaar. Zeker niet met de ambitie het groene karakter en de leefbaarheid van de gemeente te behouden en te versterken. Daarom zoeken we oplossingsrichtingen die zorgen voor minder ruimtebeslag en betere leefbaarheid.

Dat doen we op 2 manieren:

  • Beter benutten van de beschikbare capaciteit van de bestaande infrastructuur
  • Stimuleren van andere vervoerswijzen dan de auto

De bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid is op 10 november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld

Bouwsteen Mobiliteit en bereikbaarheid

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen