Participatie- en beslismomenten

In de afgelopen jaren heeft de gemeente hard gewerkt aan de voorbereiding van de omgevingsvisie. Hieronder een overzicht wat er al is gedaan.

Bekijk wat er nog gaat gebeuren op de pagina Planning.

2023

2022

  • In 2022: Inventarisatie van bestaand beleid
  • In septemberhebben veel mensen hun ideeën en aandachtspunten over de participatieaanpak gedeeld. Tijdens 2 participatiebijeenkomsten.
  • September 2022: Opbrengst bijeenkomsten inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties
  • 1 november 2022: Met de inbreng uit de participatiebijeenkomsten is een procesnotitie opgesteld. Dat is een overzicht van de stappen die de gemeente wil nemen om de omgevingsvisie te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze notitie vastgesteld

2021

2020

2019

  • Kompas van de Leefomgeving vastgesteld. Dit document geeft de eerste richting van de omgevingsvisie aan

2018

  • Oktober 2018: Gemeenteraad stemt in met het Kompas van de Leefomgeving

2017

  • Herfst 2017: College stelt Toekomstbeeld Leidschendam-Voorburg op de kaart vast
  • Zomer/herfst 2017: Gesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties over toekomstbeeld Leidschendam-Voorburg

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen