Economie en bedrijvigheid

De centrale vraag voor deze bouwsteen is: Hoe houden we Leidschendam-Voorburg voor de toekomst een levendige, aantrekkelijke en duurzaam vitale gemeente met een uitstekend voorzieningenniveau?

Onze gemeente is onderdeel van een groter stedelijk netwerk. Bij het maken van ruimtelijke keuzes is het belangrijk om uit te zoomen en over gemeentegrenzen heen te kijken. Daarom kijken we bij het opstellen van de bouwstenen niet alleen naar veranderingen in markt en maatschappij, maar ook naar ruimtelijke structuren en ontwikkelingen binnen én buiten de gemeente.

Om een levendige gemeente te blijven, zijn economische functies en aantrekkelijke winkelgebieden en wijken van essentieel belang. We zetten in op een uitstekend voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de woongemeente. In de komende jaren tot 2030 doen we dit door:

  • 2000 extra banen te scheppen
  • 5% van alle nieuwbouw voor maatschappelijke en economische functies te bestemmen.

De bouwsteen Economie en bedrijvigheid is op 10 november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Bouwsteen Economie en bedrijvigheid

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen