Duurzaam bouwen aan een groene gemeente

26-11-2021
446 keer bekeken 0 reacties

Een duurzame en gezonde leefomgeving: daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. In de ontwerpnotitie Duurzaam Bouwen staat hoe we deze ambitie omzetten naar concrete doelstellingen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen en nieuwe gebouwen.

Daarnaast biedt het concrete handvatten voor verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2021 ingestemd met de ontwerpnotitie Duurzaam Bouwen en een inspraakvoorstel gedaan. De Commissie Omgeving van de gemeenteraad heeft op 26 oktober 2021 ingestemd met het inspraakvoorstel. Om inwoners, bedrijven en organisaties bij de plannen voor duurzaam bouwen te betrekken, kunnen zij van 10 november tot 22 december 2021 een schriftelijke reactie indienen.

Wethouder duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal: “De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan een toekomstbestendige, groene leefomgeving en doet dat op meerdere gebieden. De notitie is een belangrijke uitwerking van onze ambities naar concrete doelen voor duurzaam bouwen.”

De notitie

Duurzaam bouwen is volop in ontwikkeling. De wettelijke regels hierover zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Zo dienen nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2021 te voldoen aan de energie-eis ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG). Ook is er extra aandacht voor nieuwe thema’s zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Deze zetten duurzaam bouwen in een breder perspectief dan alleen schone energie. De notitie Duurzaam Bouwen geeft inzicht in de doelen en uitgangspunten. Daarnaast onderzoeken we waar duurzaam bouwen een bijdrage kan leveren aan de thema’s groen, mobiliteit en gezondheid.

 

Mening inwoners op beleid Duurzaam Bouwen

Duurzaam bouwen gaat verder dan energiezuinige gebouwen. Uiteindelijk krijgt iedere inwoner van de gemeente Leidschendam-Voorburg ermee te maken. Bijvoorbeeld omdat het gaat over een verandering van de omgeving, zodat er ruimte ontstaat voor natuur in de stad. Via het webformulier kan van 10 november tot 22 december 2021 een schriftelijke reactie worden gegeven op de ontwerpnotitie Duurzaam Bouwen. Op deze webpagina is ook de volledige notitie te vinden. Gedurende de inspraakperiode ligt het stuk bovendien ter inzage in het Servicecentrum in Leidschendam.

Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een inspraakverslag. Dit verslag wordt, naar verwachting in april 2022, samen met de definitieve notitie Duurzaam Bouwen ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen