Flexwonen

Flexwoningen zijn woningen die relatief snel kunnen worden gerealiseerd. Flexwoningen zijn tijdelijk en kunnen worden geplaatst op een plek waar al plannen voor woningbouw zijn, maar waar de bouw voorlopig nog niet start. Ook locaties die verbouwd kunnen worden, zijn in beeld. Om de periode tot de bouw te overbruggen kiezen we nu voor een tijdelijke oplossing in de vorm van flexwoningen op deze toekomstige bouwlocaties. 

 

Meedenken

We begrijpen dat de komst van flexwoningen effect heeft op uw woonomgeving. In samenspraak met u willen we kijken hoe we de flexwoningen het best kunnen plaatsen in de omgeving. Zodra duidelijk is of een locatie haalbaar is, wordt u uitgenodigd voor een inloopavond. Tijdens de inloopavond gaan we met u in gesprek over uw wensen en aandachtspunten bij de ontwikkeling van flexwoningen in uw buurt.

U kunt uw vragen stellen via ons contactformulier onder vermelding van flexwonen en de locatie waar u een vraag over heeft.

 

 

Wat u moet weten

 • De gemeente onderzoekt verschillende locaties in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk en  kijkt waar mogelijkheden zijn om flexwoningen te bouwen
 • We zoeken naar locaties die minimaal 5 jaar beschikbaar zijn en geven de voorkeur aan een termijn van 10 jaar
 • We begrijpen dat de mogelijke komst van flexwoningen effect heeft op de woonomgeving. Daarom gaan we zodra duidelijk is dat een locatie geschikt is in gesprek met de buurt
 • We kijken specifiek naar hoe lang en hoe snel de locatie beschikbaar is, of het gaat om gemeentegrond en of er ondergrondse infrastructuur ligt (elektriciteit, water, riool). Ook kijken we naar het aantal beschikbare parkeerplaatsen en of de locatie nabij voorzieningen is. Daarnaast wordt een financiële afweging gemaakt, die per locatie kan verschillen. Sommige locaties komen bijvoorbeeld in aanmerking voor subsidie
 • De gemeente komt in aanmerking voor een subsidie van het rijk van circa 1,6 miljoen euro voor flexwoningen op de hieronder genoemde locaties. Het haalbaarheidsonderzoek loopt nog. Zodra duidelijk is of flexwonen op een locatie technisch en financieel haalbaar is, worden de omwonenden hierover geïnformeerd en wordt er een inloopavond georganiseerd. De gemeente en de woningcorporaties gaan dan met omwonenden in gesprek over de inpassing, de leefomgeving, het groen en het parkeren
 • Met de inbreng van de omwonenden gaat er een voorstel ter besluitvorming naar de gemeenteraad
 • De inspanningen zijn erop gericht om samen met woningcorporaties vóór 1 januari 2024 minimaal 200 huurders in flexwoningen te plaatsen
 • Voor de langere termijn staan diverse permanente nieuwbouwprojecten op de planning die vóór 2030 zorgen voor extra sociale huurwoningen

Als meest geschikte locaties zijn op dit moment de volgende locaties in beeld:
Ook bekijken we of er meer locaties geschikt zijn. 

Een momentje...

  Telefoon 14 070

  Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
  Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

   
  Cookie-instellingen