Gemeente vraagt inwoners naar toekomstbeeld in 2040

03-07-2020
1009 keer bekeken 0 reacties

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Leidschendam-Voorburg kunnen tussen 6 juli en 27 juli hun mening geven over de toekomst van de gemeente in 2040. Dit najaar start de gemeente met een participatietraject voor de omgevingsvisie ‘LV in 2040’.

In de visie komt in grote lijnen te staan hoe we onze gemeente inrichten zodat Leidschendam-Voorburg een prettige gemeente blijft om te wonen, leven en werken.

Wethouder Jan Willem Rouwendal: “De toekomst is dichterbij dan we denken. De zomers worden warmer, regenbuien zijn heftiger, gas is straks niet meer onze belangrijkste energiebron en we zoeken naar locaties voor nieuwe woningen. Ook zoeken we naar goede manieren om al het verkeer, zoals fiets, bus en auto goed te organiseren. Het is daarom belangrijk te weten hoe onze inwoners hiernaar kijken. Ik hoop dat veel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het onderzoek meedoen.”

Wat is een omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe de fysieke omgeving van Leidschendam-Voorburg er in de toekomst uitziet. De fysieke leefomgeving is de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. Te denken valt aan woningen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om keuzes te maken voor de toekomst van de fysieke leefomgeving.

In gesprek

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek gaat de gemeente na de zomervakantie in gesprek over thema’s die de samenleving belangrijk vindt. Hierbij wordt rekening gehouden met de corona-maatregelen. 

Omgevingsvisie en de Omgevingswet

Op 1 januari 2022 voert het Rijk de Omgevingswet in. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet gaat over alles in de fysieke omgeving; denk hierbij bijvoorbeeld aan wonen, groen, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid en duurzaamheid. Het doel van de Omgevingswet is meer ruimte te bieden voor initiatieven van burgers, ondernemers en van de overheid zelf. De omgevingsvisie is één van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet. 

Planning: ontwerp-visie en definitieve visie

Naar verwachting wordt de concept-visie in mei 2021 voorgelegd aan het college en de raad zodat de concept-visie in juni 2021 ter inzage gelegd kan worden.

Waar invullen?

Vanaf 6 juli kan de vragenlijst worden ingevuld via www.ingesprekmetlv.nl/omgevingsvisie. Voor vragen over het onderzoek of het aanvragen van een papieren enquête kunt u bellen naar 0800 75 75 755.

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen