Verkeer

Er wordt hard gewerkt aan verbetering van de verkeerssituatie rondom de Mall. Om ervoor te zorgen dat het verkeer kan doorstromen, zijn een aantal acties ondernomen.

Wat is er al gedaan

Direct na de opening in maart 2021 was er verkeersdrukte. Met name tijdens feestdagen, weekenden en vakanties is er meer verkeer. Er is toen een taskforce opgericht bestaande uit de gemeente, Rijkswaterstaat (RWS), Zuid Holland Bereikbaar en Unibail-Rodamco-Westfield (URW) om verkeersproblemen in kaart te brengen, te verhelpen en beheersbaar te maken.

Samen werken zij aan parkeren in en rond de Mall en de doorstroming van het verkeer op de openbare weg. Vanuit de taskforce wordt een breed scala aan “Smart Mobility” oplossingen toegepast om de situatie beter te beheersen. Er wordt samengewerkt op alle aspecten van het geleiden van verkeer van en naar de parkeerplaatsen van de Mall. Van parkeer- en verkeersmanagementsystemen tot en met de inzet en aansturing van parkeer- en verkeersregelaars.

 • Doorgaan met de samenwerking met Zuid Holland Bereikbaar en RWS om het gezamenlijk verkeers-scenario te onderhouden en verder te ontwikkelen. Dit zodat de verkeerscentrales hun wegkantsystemen (waaronder verkeerslichten) kunnen aanpassen, om het verkeer bij iedere situatie optimaal te geleiden
 • Doorgaan met de samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) voor het verder automatiseren van het verkeers-scenario door de slimme verkeerslichten (Heuvelweg en Noordsingel) te koppelen met die van RWS (N14). Deze vervolgens zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat weggebruikers zo goed mogelijk kunnen doorrijden
 • Realisatie van de nieuwe instelling van de verkeerslichten op de N14 in relatie tot de Noordsingel en de Heuvelweg. Dit om te komen tot een aanbod gestuurde afwikkeling van het verkeer zodat het verkeer beter doorrijdt op de wegen rond de Mall en de N14. Eind 2022 is de functionaliteit van de inzet van deze in samenhang werkende verkeerslichten opgeleverd
 • Doorgaan met de samenwerking met URW waarbij de interactieve routeplanner (Mobility Portal) op de website van de Mall verder wordt geoptimaliseerd. Vanuit de gemeente wordt gewerkt aan een zogenoemde Verkeersradar, waar via een publieke website de actuele en voorspelde verkeerssituatie wordt getoond en waarin reizigers worden geattendeerd op mogelijke alternatieve manieren van reizen. Doordat de Mobility Portal vervolgens een persoonlijk reisadvies geeft aan bezoekers van de Mall, gebaseerd op dezelfde informatie, beschikken bezoekers al voor hun reis over de beste reis- en route opties om naar de Mall te komen. Niet alleen voor auto’s maar ook voor andere manieren van vervoer als OV en fiets
 • Tijdens 2e Kerstdag 2022 is de P+R pilot uit het herfstseizoen (30 september tot en met 3 oktober 2021) herhaald, met URW als trekker. Bij het ADO stadion konden bezoekers op afstand parkeren en gratis naar de Mall reizen.  In de eerste pilot is geleerd dat bezoekers vooral vooraf aan de rit naar de Mall kiezen voor P+R. URW had voor de 2e kerstdag op de website van de Mall een speciale P+R reserveringspagina ingericht. De resultaten van deze P+R pilot worden nog geëvalueerd. Dit is herhaald op 2e Pinksterdag 2023
 • De ontwikkelde meetinstrumenten worden dagdagelijks gebruikt door het OMC, om de parkeer- en verkeerssituatie feitelijk vast te stellen en om achteraf monitoring rapportages te maken

 

  Telefoon 14 070

  Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
  Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

   
  Cookie-instellingen