Vernieuwing huisvesting Sint Maartenscollege

Het schoolgebouw van het Sint-Maartenscollege is verouderd en aan vernieuwing toe. Het oorspronkelijke gebouw voldoet niet meer aan de eisen voor onderwijshuisvesting. De school krijgt extra ruimte om te groeien naar maximaal 1370 leerlingen (nu 1220 leerlingen).

Wat moet u weten?

 • In 2019 is een analyse gemaakt van de haalbaarheid om het huidige schoolgebouw te renoveren, hieruit blijkt dat nieuwbouw de beste optie is
 • De nieuwbouw zal naar verwachting een bruto vloeroppervlak hebben van rond de 10.200 m2, dit is ruim 2000 m2 minder dan het huidige schoolgebouw
 • Scholengroep Spinoza heeft met het Sint-Maartenscollege een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin staan de visie en ambities voor de nieuwbouw beschreven
 • De nadruk ligt in het PvE op de functionaliteit. De school wil een compact gebouw realiseren met een heldere logistiek, zowel in als rondom het gebouw. Daarnaast moet het een duurzaam schoolgebouw worden met een goed binnenklimaat
 • In 2022 is op basis van een massastudie onderzocht hoe de school het beste op de locatie geplaatst kan worden
 • Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente een ruimtelijk kader opgesteld. Hierin zijn de stedenbouwkundige spelregels opgenomen die de gemeente meegeeft aan Scholengroep Spinoza
Een momentje...

  Telefoon 14 070

  Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
  Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

   
  Cookie-instellingen