Verlengde Velostrada

In Leidschendam-Voorburg willen we ruimte geven aan de fietser, zodat het aantrekkelijker is om de fiets te pakken om naar school, werk of andere activiteiten te gaan. Daarom werken we samen met onze buurgemeentes om goede, aansluitende regionale fietsroutes te maken. De Verlengde Velostrada is zo een fietsroute en loopt van de Binckhorstlaan tot Laan van Nieuw Oost Indië in Voorburg.

Wat u moet weten

 • De Verlengde Velostrada is onderdeel van de fietsroute tussen Den Haag en Leiden
 • Een deel van deze fietsroute ligt in Den Haag en een deel in gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Er komt:
  • Nieuw stuk fietspad en park langs het spoor
  • Fiets- en voetgangers viaduct over de A12
  • Extra voetpaden
  • Brede fietsstraat tussen het viaduct over de A12 en de Laan van NOI
  • Bomen en planten langs de route
 • Inwoners en ondernemers van de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg konden een reactie geven op de plannen
 • Deze reacties hebben niet geleid tot wijzigen van het ontwerp
 • Alle opmerkingen en vragen die gesteld zijn, en de antwoorden, staan in een Nota van Beantwoording
 • Inwoners die gereageerd hebben op de plannen hebben deze Nota per e-mail ontvangen

Vervolg

In 2024 werken de gemeentes Den Haag en Leidschendam-Voorburg de plannen dan verder uit, waarna in 2025 gestart wordt met de aanleg in Voorburg. In 2026 / 2027 wordt de brug over het spoor gerealiseerd en zal de verbinding met Den Haag gereed zijn.

Samenwerking

De Verlengde Velostrada schakel 2 is onderdeel van een pakket mobiliteitsmaatregelen van de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. Dit pakket heeft een waarde van zo’n €137 miljoen. 1 van de maatregelen uit het pakket is het realiseren van de Verlengde Velostrada schakel 2, dit deel van de route wordt in nauwe samenwerking met de gemeentes Den Haag, Leidschendam-Voorburg en ProRail verder voorbereid.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen