Verkeersveiligheid en leefbaarheid Voorburg West

Gemeente Leidschendam-Voorburg werkt samen met het Rijk, provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Rijswijk en Den Haag aan plannen om het openbaar vervoer in het gebied CID Binckhorst uit te breiden met een tramverbinding. Daarnaast komen er betere looproutes, fietspaden en meer deelmobiliteit. De tramverbinding komt ook door Voorburg West.

Wat u moet weten

 • Tot 2040 krijgt de Regio Rotterdam-Den Haag er ongeveer 400.000 inwoners bij. In Den Haag zijn dat ongeveer 100.000 inwoners. Daarvoor zijn nieuwe woningen en banen nodig
 • In het gebied Central Innovation District (CID) en de Binckhorst komen er ongeveer 35.000 woningen en 30.000 banen bij
 • Meer mensen gaan dan reizen van en naar de NS-stations in de buurt, waaronder station Voorburg. Het huidige openbaar vervoer (OV) kan dat niet aan. Daarom is uitbreiding van het OV nodig
 • Uit onderzoek is een tram naar voren gekomen als voorlopige voorkeursvariant
 • Bij de plannen hoort ook het veiliger maken van de straten voor fietsers en voetgangers. Zo komt er meer aandacht voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid van dit gebied. Alle maatregelen leest u op de website: Binckhorst bereikbaar
 • In de week van 17 april 2023 hebben de colleges van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag ingestemd met het raadsvoorstel Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst, Nota van Antwoord en de daarbij horende documenten. Lees meer in nieuwsbericht: Raadsvoorstel Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst en beantwoording zienswijzen gepubliceerd
 • Het meedenkproces is eind maart 2023 afgerond. Het uitgangspunt voor het meedenkproces was dat de tramverbinding er komt, op het tracé van de voorlopige voorkeursvariant. Wat is er dan (en nu al) nodig om Voorburg West verkeersveilig en leefbaar te houden? Dat leest u in:  Eindrapportage Urban Sync
Een momentje...

  Telefoon 14 070

  Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
  Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

   
  Cookie-instellingen