Proces tot nu toe

12-12-2022

Gemeente Leidschendam-Voorburg werkt samen met het Rijk, provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Rijswijk en Den Haag aan plannen om het openbaar vervoer in het gebied CID Binckhorst uit te breiden met een tramverbinding. Daarnaast komen er betere looproutes, fietspaden en meer deelmobiliteit. De tramverbinding komt ook door Voorburg West.

Wat u moet weten

 • Tot 2040 krijgt de Regio Rotterdam-Den Haag er ongeveer 400.000 inwoners bij. In Den Haag zijn dat ongeveer 100.000 inwoners. Daarvoor zijn nieuwe woningen en banen nodig
 • In het gebied Central Innovation District (CID) en de Binckhorst komen er ongeveer 35.000 woningen en 30.000 banen bij
 • Meer mensen gaan dan reizen van en naar de NS-stations in de buurt, waaronder station Voorburg. Het huidige openbaar vervoer (OV) kan dat niet aan. Daarom is uitbreiding van het OV nodig
 • Uit onderzoek is een tram naar voren gekomen als voorlopige voorkeursvariant
 • Bij de plannen hoort ook het veiliger maken van de straten voor fietsers en voetgangers. Zo komt er meer aandacht voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid van dit gebied. Alle maatregelen leest u op de website: Binckhorst bereikbaar
 • In de week van 17 april 2023 hebben de colleges van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag ingestemd met het raadsvoorstel Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst, Nota van Antwoord en de daarbij horende documenten. Lees meer in nieuwsbericht: Raadsvoorstel Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst en beantwoording zienswijzen gepubliceerd
 • Het meedenkproces is eind maart 2023 afgerond. Het uitgangspunt voor het meedenkproces was dat de tramverbinding er komt, op het tracé van de voorlopige voorkeursvariant. Wat is er dan (en nu al) nodig om Voorburg West verkeersveilig en leefbaar te houden? Dat leest u in:  Eindrapportage Urban Sync

Er is al heel wat gedaan en wat gaat er nog komen.

Zienswijzen

Er zijn veel zienswijzen (reacties) uit Voorburg West gekomen tijdens een inspraakronde in 2022. Deze zienswijzen worden nog officieel beantwoord. U kunt geen nieuwe zienswijzen meer indienen.

De ingediende zienswijzen gaan onder andere over de volgende onderwerpen:

 • Ontwerp, ligging, technische inpassing in de straten van Voorburg West
 • Leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en groen
 • Vervoerswaarde
 • Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren
 • Communicatie en participatieproces

Wij nemen uw reacties uiterst serieus en het is ook de reden dat we u uitnodigen met ons mee te denken over dit onderwerp. De informatie uit de zienswijzen vormt de basis van bijeenkomsten en voor het meedenken via onze webpagina: Voorburg West door uw ogen.

Hoe verder?

We inventariseren uw zorgen, wensen en ideeën zoals gezegd via onze webpagina: Voorburg West door uw ogen en meerdere bijeenkomsten. Deze geven we samen met de inmiddels ingediende zienswijzen, ter kennisname mee aan de gemeenteraad. De gemeente kan deze wensen en ideeën ook gebruiken bij het formuleren van randvoorwaarden ten aanzien van de uitwerking van de plannen.

Met al deze informatie neemt de gemeenteraad op 30 mei 2023 een afgewogen besluit over het Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst en daarmee ook over het voorkeurstracé door Voorburg West. De gemeenteraden van Rijswijk en Den Haag en de Provinciale staten doen dit ook.

Als de gemeenteraad besluit om dit onderwerp op 16 mei 2023 eerst in de commissie Omgeving te bespreken kunt u daar inspreken.

Meedenkgroep

Vanaf januari 2023 zijn we met 2 meedenkgroepen in gesprek geweest over de leefbaarheid en veiligheid rond de 2 aftakkingen van de mogelijke tram. Tijdens 2 bijeenkomsten per aftakking gingen we in vaste groepen van ongeveer 15 personen dieper in op de specifieke situaties daar. We bekeken de situatie vanuit verschillende thema’s, zoals verkeersveiligheid, groen, parkeren en overlast.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.