Proces tot nu toe

12-12-2022

Er is al heel wat gedaan en wat gaat er nog komen.

Zienswijzen

Er zijn veel zienswijzen (reacties) uit Voorburg West gekomen tijdens een inspraakronde in 2022. Deze zienswijzen worden nog officieel beantwoord. U kunt geen nieuwe zienswijzen meer indienen.

De ingediende zienswijzen gaan onder andere over de volgende onderwerpen:

  • Ontwerp, ligging, technische inpassing in de straten van Voorburg West
  • Leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en groen
  • Vervoerswaarde
  • Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren
  • Communicatie en participatieproces

Wij nemen uw reacties uiterst serieus en het is ook de reden dat we u uitnodigen met ons mee te denken over dit onderwerp. De informatie uit de zienswijzen vormt de basis van bijeenkomsten en voor het meedenken via onze webpagina: Voorburg West door uw ogen.

Hoe verder?

We inventariseren uw zorgen, wensen en ideeën zoals gezegd via onze webpagina: Voorburg West door uw ogen en meerdere bijeenkomsten. Deze geven we samen met de inmiddels ingediende zienswijzen, ter kennisname mee aan de gemeenteraad. De gemeente kan deze wensen en ideeën ook gebruiken bij het formuleren van randvoorwaarden ten aanzien van de uitwerking van de plannen.

Met al deze informatie neemt de gemeenteraad op 30 mei 2023 een afgewogen besluit over het Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst en daarmee ook over het voorkeurstracé door Voorburg West. De gemeenteraden van Rijswijk en Den Haag en de Provinciale staten doen dit ook.

Als de gemeenteraad besluit om dit onderwerp op 16 mei 2023 eerst in de commissie Omgeving te bespreken kunt u daar inspreken.

Meedenkgroep

Vanaf januari 2023 zijn we met 2 meedenkgroepen in gesprek geweest over de leefbaarheid en veiligheid rond de 2 aftakkingen van de mogelijke tram. Tijdens 2 bijeenkomsten per aftakking gingen we in vaste groepen van ongeveer 15 personen dieper in op de specifieke situaties daar. We bekeken de situatie vanuit verschillende thema’s, zoals verkeersveiligheid, groen, parkeren en overlast.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen