Nieuwe Tolbrug

Samen met de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland leggen we een hoogwaardige fietsroute aan tussen Pijnacker-Nootdorp en de Haagse binnenstad. Zo voorkomen we drukte op de weg en in het openbaar vervoer en stimuleren we het gebruik van de fiets. Daarvoor verkennen we nu de route, die in Leidschendam-Voorburg ter hoogte van de Nieuwe Tolbrug de Vliet zal oversteken.

 

Meedenken

 • Voor de zomervakantie 2022 hebben we met een brede groep van maatschappelijke organisaties en ondernemers gesproken
 • In het najaar van 2023 worden nieuwe varianten onderzocht. Zodra er meer bekend is over het vervolg worden omwonenden uitgenodigd voor een inloopavond

U wordt daarvoor tijdig uitgenodigd

Wat u moet weten

 • Huidige Nieuwe Tolbrug (ook wel Kippebruggetje genoemd) is niet geschikt als fietsbrug voor de nieuwe fietsroute
 • We willen een meer fietsvriendelijke en voor alle gebruikers veilige oeververbinding over de Vliet
 • Ruimte is beperkt en inpassen van deze oeververbinding is ingewikkeld
 • Kwaliteit van de omgeving willen we behouden
 • Met omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we in gesprek over de belangen waarmee we rekening moeten houden
 • In 2022 is de optie voor een nieuwe fietsbrug naarst de bestaande Nieuwe Tolbrug onderzocht
 • Er is nog geen geschikte oplossing gevonden
 • In het najaar van 2023 gaan we de haalbaarheid onderzoeken van andere varianten, die in 2022 niet in beeld waren
 • De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met inwoners en belanghebbenden van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk
 • Daarna nemen de samenwerkingspartners op basis van de uitkomsten van het onderzoek een besluit over een voorkeursvariant 
 • Deze variant wordt daarna verder uitgewerkt
 • Eind 2023 is er ook onderhoud aan de Nieuwe Tolbrug gepland. Dat wordt gedaan door provincie Zuid-Holland. Dit onderhoud is nodig om de brug veilig te kunnen blijven bedienen
   
Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen