CBS De Vijverhof

Basisschool De Vijverhof is aan vernieuwing toe. De aanleiding daarvoor is de bouwkundige staat (onderhoud, energie en binnenmilieu) en de gedateerde indeling van het schoolgebouw.

Wat u moet weten

 • Op 4 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor de vernieuwbouw van de school. Bekijk het definitief ontwerp
 • Vanuit alle stakeholders (buurt, ouders, school, bestuur en gemeente) is er voldoende draagvlak voor het ontwerp van de vernieuwbouw van De Vijverhof, waarbij de gymzaal verdiept wordt uitgevoerd en er meer behouden blijft van het huidige gebouw, waarbij veel orginele details bewaard kunnen blijven
 • Bekijk op de website van de Vijverhof een sfeerimpressie
 • Medio 2023 wordt het Definitief Ontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad inclusief het benodigde budget
 • Het schoolgebouw wordt uitgebreid qua vierkante meters en biedt plek aan het huidige aantal van 250 leerlingen
 • Op advies van adviesbureau HEVO en de wensen van omwonenden heeft het college van op 28 januari 2020 gekozen voor vernieuwbouw van het schoolgebouw op de huidige locatie
 • Het Definitief Ontwerp zal, naar verwachting, in juni 2022 ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd
 • De voorgevel aan de Vijverhof en zoveel mogelijk karakteristieke elementen van het gebouw moeten behouden blijven. Dit is ook de uitdrukkelijke wens van de buurt
 • In 2017 is het gebouw voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument. De Welstands- en Monumentencommissie is daardoor betrokken bij de planvorming
 • Participatie vindt plaats door het betrekken van een klankbordgroep die bestaat uit omwonenden en/of ouders van leerlingen van De Vijverhof. Daarnaast worden er regelmatig buurt informatieavonden gehouden
 • Kijk voor de actuele stand van zaken en een uitgebreide vraag en antwoord-lijst op de website van CBS De Vijverhof: Vernieuwbouw
Een momentje...

  Telefoon 14 070

  Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
  Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

   
  Cookie-instellingen