Herinrichting Doctor van Noortstraat

De gemeente richt samen met het hoogheemraadschap van Rijnland de Doctor van Noortstraat opnieuw in.  Gemeente en hoogheemraadschap vinden het belangrijk dat bewoners van de Doctor van Noortstraat kunnen meedenken over het verbeteren van de woonkwaliteit. 

Wat u moet weten

 • Op 23 mei 2024 hielden we een informatiebijeenkomst in het Dorpspunt:
 • Vanaf najaar 2023 is de gemeente gestart met aannemer Van der Ven om het voorlopig ontwerp uit te werken naar een definitief ontwerp. Dit heet een bouwteam. In het voorjaar zal het concept definitief ontwerp tijdens een informatieavond worden gepresenteerd. In de Dorpsketting is de stand van zaken rondom het project herinrichting Doctor van Noortstraat te lezen
 • Er is een verkeersbesluit genomen over de pilot eenrichtingsverkeer. De bezwarentermijn van het besluit is inmiddels afgerond. De pilot is gestart op 18 juli 2023, de bebording en belijning is aangepast. De pilot duurt een jaar. Tijdens de pilot monitoren we de verkeersstromen om te bezien of deze na de pilot definitief kunnen worden. Op de situatietekening kunt u zien hoe het eenrichtingsverkeer met bebording zal worden ingesteld
 • Op 20 februari 2023 vond in het Dorpspunt een inloopbijeenkomst plaatst. U kunt de beelden van deze avond bekijken. Gemeente en hoogheemraadschap gaven informatie over:
  • Proef eenrichtingsverkeer in de Doctor van Noortstraat start naar verwachting voorjaar 2023
  • Gewenste hoogte van de weg ten opzichte van de bestaande situatie. U kunt de tekening bekijken
  • Geplande rioleringswerkzaamheden en de werkzaamheden van de nutspartijen
  • Planning
 • In december 2021 en januari 2022 konden omwonenden reageren op de verkeersvarianten toegelicht in een video.  Reacties zijn anoniem verwerkt in het reactieverslag
 • In de zomer van 2021 zijn de wensen en ideeën van omwonenden opgehaald. Dit zijn de meest gehoorde suggesties: 
  • Eénrichtingsverkeer heeft voor- en tegenstanders, er zijn verschillende voorstellen gedaan voor snelheidsbeperking en het minder toegankelijkmaken van de straat voor vrachtverkeer. Ook zou er meer ruimte moeten komen fietsers en voetgangers
  • Er is behoefte aan een centraal plein voor ontmoetingen, men wil het landelijke karakter behouden, sierlantaarns kunnen daar aan bijdragen
  • Bruggen sluiten niet altijd goed aan en er zou bij de herinrichtig rekening gehouden moeten worden met afstromend water
 • Gemeente en hoogheemraadschap vinden een aantal dingen belangrijk voor optimale woonkwaliteit:
  • Geen sluipverkeer
  • Uniform straatbeeld
  • Maatwerkoplossing voor dijk en kadewand
  • Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen)
 • Dit is geen onderdeel van het herinrichtingsplan:
  • Een nieuwe damwandconstructie, maar wel herstel of verhoging waar nodig en haalbaar
  • Bestaande bruggen
  • Aansluitende wegen, bijvoorbeeld provinciale weg N206

Werk in de Wijk app 

Via onze gratis app ’Werk in de Wijk’ blijft u eenvoudig en snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de uitvoering. U kunt de app via de Playstore of Appstore downloaden op uw smartphone of tablet. Nadat u de app geïnstalleerd en geopend heeft, kunt u dit project vinden als u in de zoekbalk in de app intypt: “Herinrichting Doctor van Noortstraat.”

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen