Deelgebied 4: Wonen aan de Vliet

De Mebin betoncentrale is gesloopt maar de karakteristieke hijskraan staat er nog. We bekijken of de kraan kan worden ingepast in de nieuwbouwplannen.

De hekken om de Mebin hijskraan blijven om veiligheidsreden staan. Op deze locatie stond vroeger een theekoepel. De werkgroep Oud Damsigt onderzoekt de mogelijkheden voor herbouw en exploitatie van de theekoepel. De gemeente ondersteunt dit bewonersinitiatief door in de plannen voor de herontwikkeling rekening te houden met de komst van de koepel. In de Spelregelkaart update deelgebied 2, 3b en 4 en de Aanvullende spelregels voor een theekoepel in Klein Plaspoelpolder staan de voorwaarden voor dit deelgebied beschreven.

Tijdlijn

2024: Via een tenderprocedure worden één of meerdere marktpartijen geselecteerd voor de ontwikkeling van deze locatie.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen