Deelgebied 3b: Wonen aan het lint

Deze locatie is van de gemeente. De gebouwen op de voormalige gemeentewerf en het Avalex terrein zijn gesloopt, de grond is gesaneerd en het terrein is ingezaaid in afwachting van de verdere ontwikkeling.

Er wordt samen met de schoolbesturen onderzocht of er op deze deellocatie een dependance van een bestaande lagere school kan worden gerealiseerd. 

In de Spelregelkaart update deelgebied 2, 3b en 4 staan de voorwaarden voor dit deelgebied beschreven.

Tijdlijn

  • 2024: Via een tenderprocedure worden één of meerdere marktpartijen geselecteerd voor de ontwikkeling van deze locatie
  • 1e tot en met 2e kwartaal 2024: onderzoek naar haalbaarheid school

speelelement bijenhotel

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen