Weergave tweede informatiebijeenkomst Veursestraatweg

Donderdag 4 april 2024 was de tweede algemene informatiebijeenkomst over de plannen van de herinrichting van de Veursestraatweg.

Zo’n 60 belangstellenden kregen tijdens de centrale presentatie informatie over het ontwerptraject. Samen met een werkgroep van betrokken bewoners is in stappen het concept-ontwerp uitgewerkt. Daarna zijn de hoofdlijnen van het concept-ontwerp toegelicht. Als laatste is een bijgestelde globale planning van het vervolg gepresenteerd.

Vragen en zorgen

Tijdens de presentatie zijn verschillende vragen gesteld en zorgen geuit over het ontwerp.

Veel gestelde vragen en geuite zorgen zijn:

  • Kan het nieuwe ontwerp het drukke verkeer goed verwerken
  • Ontstaan er geen opstoppingen als gevolg van afslaand verkeer
  • Kunnen er zebra’s komen om goed over te steken
  • Waarom worden er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd voor de woningen met nummer 132 t/m 144
  • Hoe blijft de Vlindertuin goed bereikbaar
  • Welke overlast valt er te verwachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

Vervolgtraject

Na afloop van de presentatie konden belangstellenden bij de panelen hun persoonlijke vragen aan medewerkers van de gemeente en het ontwerpbureau stellen. Ook hebben bewoners schriftelijke vragen gesteld. Deze zijn inmiddels persoonlijk beantwoord.

De gemeente gaat de komende tijd alle vragen, zorgen en opmerkingen betrekken bij het afronden van het ontwerp. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad. Die stelt het ontwerp vast. Dit wordt rond de zomervakantie van 2024 verwacht.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen