Samenvatting 4e overleg werkgroep

Op 21 maart 2024 was het 4e overleg van de werkgroep over het concept-ontwerp. Hier leest u een samenvatting van deze avond.

Terugblik

De avond begon met een korte terugblik op de derde werkgroep van 18 januari 2024. Daarna zijn de aanpassingen en aanvullingen op het concept-ontwerp toegelicht door Arcadis. Er is een passende oplossing gevonden voor het kruispunt Schakenbosch.

Belangrijkste besproken punten zijn:

Binnen de bebouwde kom

  • Gemeente heeft een parkeeronderzoek uitgevoerd. Hiermee kan het ontwerp worden aangescherpt

  • Voor kruispunt Schakenbosch zijn verschillende ontwerpen getest. Een voorrangskruispunt met brede middenberm blijkt het meest passend

Buiten de bebouwde kom

  • Het principe van een doorlopende middenberm is akkoord voor de hulpdiensten
  • Met een aantal bewoners en de Vlindertuin zijn aanpassingen aan hun inritten besproken
  • Gemeente heeft overleg met de gemeente Voorschoten en de Provincie over kruispunt Haagwijk

Hoe verder?

Op 4 april 2024 wordt een centrale bewonersavond gehouden. Alle aan- en omwonenden zijn daarvoor uitgenodigd. Tijdens deze avond wordt het concept-ontwerp toegelicht en kunnen vragen worden gesteld. Daarna wordt het ontwerp aangepast en wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad stelt het ontwerp vast. Dit wordt verwacht in juli 2024

De werkgroep komt naar verwachting in september 2024 nog een keer bij elkaar om het definitieve ontwerp te bespreken.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen