Samenvatting 3e overleg werkgroep

Op 18 januari 2024 was het 3e overleg van de werkgroep. Hier leest u een samenvatting van deze avond.

Terugblik

De avond begon met een korte terugblik op de tweede werkgroep van 14 december 2023.

Daarna is de uitwerking van het concept-ontwerp toegelicht door Arcadis. Het ontwerp is aangevuld met de kruispunten. Het vinden van een goede oplossing voor het kruispunt met Schakenbosch vergt nog nader onderzoek. Vervolgens zijn onderstaande specifieke punten besproken:

 

Binnen de bebouwde kom

  • Groenstrook aan zijde GGZ weghalen of waardevol maken
  • Uitzoeken aanvraag plaatsing laadpaal door gemeente
  • Onderzoeken mogelijkheden om druk op kruispunt Schakenbosch te verminderen
  • Onderzoeken mogelijkheden om deel van plangebied Schakenbosch in te zetten voor nieuwe kruispunt
  • De huidige zebra bij Schakenbosch is gevaarlijk

 

Buiten de bebouwde kom

  • Controleer de opvang van regenwater, er zijn lokale knelpunten
  • Locatie bushaltes ter hoogte van nieuwe woningen Vlietvoorde is goed voorstel
  • Het principe van de middenberm wordt door de gemeente besproken met de hulpdiensten
  • Gemeente stelt een aantal aanpassingen aan inritten voor, die worden apart met de bewoners besproken
  • Een voorstel voor het kruispunt met Haagwijk is opgenomen in het ontwerp. Dit gaat de gemeente bespreken met de gemeente Voorschoten en de provincie Zuid-Holland

 

Hoe verder?

De gemeente gaat het concept-ontwerp verder uitwerken. Daarbij betrekken de idee├źn van de werkgroep en de adviezen van andere partijen. Als er duidelijkheid komt over het ontwerp voor kruispunt Schakenbosch, dan wordt een nieuwe werkgroep gehouden. Deze is onder voorbehoud gepland op 29 februari 2024.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen