Samenvatting 2e overleg werkgroep

Op 14 december 2023 was het 2e overleg van de werkgroep. Hier leest u een samenvatting van deze avond.

Terugblik

De avond begon met een korte terugblik op de eerste werkgroep. Daarna is de uitwerking van de denkrichtingen tot een concept-ontwerp toegelicht. Vervolgens zijn een aantal specifieke punten besproken:

Binnen de bebouwde kom

 • Scooters/brommers goed geleiden naar de rijbaan
 • Fietspad langs GGZ bij voorkeur 1 richting houden
 • Zoveel mogelijk parkeerplaatsen aan woningzijde maken
 • Bomenrij middenberm naar Noordsingel doorzetten
 • Voetpad woningzijde zo breed mogelijk maken
 • Nieuw geluidreducerend asfalt toepassen

Buiten de bebouwde kom

 • Kruispunten nog uitwerken
 • Nieuwe plekken bushaltes zijn logisch, wel verder uitwerken
 • Voorkeur voor een middenberm die niet overrijdbaar is
 • Route vuilniswagen uitwerken
 • Bomenrijen zoveel mogelijk doorzetten bij kruispunten
 • Doorlopend voetpad noordzijde goed idee

Hoe verder?

De gemeente gaat het concept-ontwerp nu verder uitwerken. Daarbij betrekken we ook het advies van andere partijen die belang hebben bij een goed wegontwerp.

Het concept-ontwerp wordt aangevuld met de kruispunten en andere openstaande punten. Dat bespreken we in de volgende werkgroep op 18 januari 2024.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen