Samenvatting 2e overleg werkgroep

In het gebied tussen Leidschendam en Voorschoten worden aan weerszijden van de Veursestraatweg verschillende gebieden ontwikkeld. Er komen nieuwe woningen en er is ruimte voor natuurontwikkeling. Daarnaast verbetert de gemeente de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid van de weg, de bereikbaarheid van de ontwikkelgebieden en dit levert naar verwachting ook positieve milieueffecten op voor de omgeving (minder geluid en luchtvervuiling). Voor deze aanpassingen is een andere inrichting van de weg nodig. Dit willen we graag samen met aanwonenden verder uitdenken.

 

Wat moet u weten

 • De provincie Zuid-Holland heeft in het voorjaar van 2023 een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur ingevoerd op de Veursestraatweg. Deze geldt tussen de bebouwde komgrenzen van Voorschoten en Leidschendam
 • Als gemeente willen we de maximumsnelheid op ons deel van de weg nog verder terugbrengen naar 50 kilometer per uur. Dit zorgt voor nog meer veiligheid
 • Om dit mogelijk te maken starten we begin 2025 met het herinrichten van ons deel van de weg. De huidige bebouwde komgrens van Leidschendam-Voorburg schuift dan op naar de gemeentegrens met Voorschoten
 • Bewoners en anderen belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van het ontwerp voor de Veursestraatweg. Op 5 oktober 2023 was er een inloopbijeenkomst
 • De rioolwerkzaamheden in de Veursestraatweg en de herinrichting van de Parnashofweg zijn verschillende projecten in het hetzelfde gebied. De gemeentelijke projectteams hebben afstemming met elkaar over het ontwerp, de planning en de fasering

Op 14 december 2023 was het 2e overleg van de werkgroep. Hier leest u een samenvatting van deze avond.

Terugblik

De avond begon met een korte terugblik op de eerste werkgroep. Daarna is de uitwerking van de denkrichtingen tot een concept-ontwerp toegelicht. Vervolgens zijn een aantal specifieke punten besproken:

Binnen de bebouwde kom

 • Scooters/brommers goed geleiden naar de rijbaan
 • Fietspad langs GGZ bij voorkeur 1 richting houden
 • Zoveel mogelijk parkeerplaatsen aan woningzijde maken
 • Bomenrij middenberm naar Noordsingel doorzetten
 • Voetpad woningzijde zo breed mogelijk maken
 • Nieuw geluidreducerend asfalt toepassen

Buiten de bebouwde kom

 • Kruispunten nog uitwerken
 • Nieuwe plekken bushaltes zijn logisch, wel verder uitwerken
 • Voorkeur voor een middenberm die niet overrijdbaar is
 • Route vuilniswagen uitwerken
 • Bomenrijen zoveel mogelijk doorzetten bij kruispunten
 • Doorlopend voetpad noordzijde goed idee

Hoe verder?

De gemeente gaat het concept-ontwerp nu verder uitwerken. Daarbij betrekken we ook het advies van andere partijen die belang hebben bij een goed wegontwerp.

Het concept-ontwerp wordt aangevuld met de kruispunten en andere openstaande punten. Dat bespreken we in de volgende werkgroep op 18 januari 2024.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.