Samenvatting 1e overleg werkgroep

Op 9 november 2023 was het 1e overleg van de werkgroep. Hier leest u een samenvatting van deze avond.

De avond begon met een kennismaking en het inventariseren van de belangrijkste zorgen, verwachtingen en wensen.

Zorgen

Vooral de verbetering van de verkeersveiligheid en daarmee ook het verminderen van de snelheid zijn voor de bewoners hele belangrijke aandachtspunten.

Zorgen zijn er over:

  • De moeizame oversteekbaarheid van de weg voor kinderen, voetgangers, fietsers en auto’s.
  • Daarnaast zijn het beperken van de geluidsoverlast,
  • Het vergroenen van de weg en
  • Het verbeteren van de sociale veiligheid (verlichting)

Aandacht gevraagd

Naast de zorgen is er ook aandacht gevraagd voor:

  • Het behouden van voldoende parkeerruimte. Bewoners ervaren gevaarlijke situaties bij het inparkeren langs de weg en bij de bushaltes
  • De route voor fietsers en scooters rondom het kruispunt met de Noordsingel. Daar wordt regelmatig over de stoep gefietst
  • Praktisch aandachtspunt: Hou rekening met de route van de vuilniswagens en maak ruimte voor de kliko’s bij Vliethaven/Parnashofweg
  • Blijf de link leggen met de werkzaamheden aan de Parnashofweg

Denkrichting

Er is op deze avond ook met elkaar van gedachten gewisseld over 2 mogelijke denkrichtingen. De meeste waardering was er voor de denkrichting met een middenberm. Deze denkrichting voorkomt het gevaarlijk inhalen en verlaagt de snelheid. Verzoek is wel om de andere denkrichting, zonder middenberm, niet meteen af te schrijven. Van die denkrichitng zijn nog niet alle gevolgen te overzien.

Hoe verder?

De gemeente werkt de denkrichtingen nu verder uit. Hierbij zal het advies van het ruimtelijk kwaliteitsteam worden betrokken. Dit team toetst alle ontwikkelingen in de Duivenvoordecorridor. De gemeente stelt daarna een concept-ontwerp op. Dat bespreken we in het volgende werkgroepoverleg.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen