Weergave informatiebijeenkomst Veursestraatweg

In het gebied tussen Leidschendam en Voorschoten worden aan weerszijden van de Veursestraatweg verschillende gebieden ontwikkeld. Er komen nieuwe woningen en er is ruimte voor natuurontwikkeling. Daarnaast verbetert de gemeente de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid van de weg, de bereikbaarheid van de ontwikkelgebieden en dit levert naar verwachting ook positieve milieueffecten op voor de omgeving (minder geluid en luchtvervuiling). Voor deze aanpassingen is een andere inrichting van de weg nodig. Dit willen we graag samen met aanwonenden verder uitdenken.

 

Wat moet u weten

  • De provincie Zuid-Holland heeft in het voorjaar van 2023 een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur ingevoerd op de Veursestraatweg. Deze geldt tussen de bebouwde komgrenzen van Voorschoten en Leidschendam
  • Als gemeente willen we de maximumsnelheid op ons deel van de weg nog verder terugbrengen naar 50 kilometer per uur. Dit zorgt voor nog meer veiligheid
  • Om dit mogelijk te maken starten we begin 2025 met het herinrichten van ons deel van de weg. De huidige bebouwde komgrens van Leidschendam-Voorburg schuift dan op naar de gemeentegrens met Voorschoten
  • Bewoners en anderen belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van het ontwerp voor de Veursestraatweg. Op 5 oktober 2023 was er een inloopbijeenkomst
  • De rioolwerkzaamheden in de Veursestraatweg en de herinrichting van de Parnashofweg zijn verschillende projecten in het hetzelfde gebied. De gemeentelijke projectteams hebben afstemming met elkaar over het ontwerp, de planning en de fasering

Donderdag 5 oktober was de eerste algemene informatiebijeenkomst over de plannen voor de herinrichting van de Veursestraatweg.

Tijdens deze avond werd ook informatie gegeven over de herinrichting van de Parnashofweg. Zo’n 70 belangstellenden kregen tijdens de centrale presentatie informatie over de achtergronden van het project en de aanvullende onderzoeken. Daarna werden de vertrekpunten voor het ontwerp en een aantal denkrichtingen toegelicht. Als laatste werd er een globale planning van het vervolg gepresenteerd.

Vragen en zorgen

Tijdens de presentatie kwamen er verschillende vragen naar voren over de onderzoeken en de zorgen die omwonenden van de Veursestraatweg mogelijk gaan ervaren. De vragen gingen over de volgende punten:

  • De uitkomsten van het verkeersonderzoek en de werkelijke situatie 
  • Het gezamenlijk aanpakken van de weg door de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Voorschoten
  • De bereikbaarheid van bedrijven.

Zorgen waren onder andere de verkeersveiligheid met nadruk op het verbeteren van de oversteekbaarheid van de weg. Maar ook de mogelijke overlast bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tot slot werd er ook aandacht gevraagd voor een goede afstemming op de toekomstige ontwikkelingen in de aangrenzende gebieden zoals Vlietvoorde, Vliethaven en Schakenbosch. Daarbij werd de dringende wens geuit om met de politie in overleg te gaan over de handhaving van de maximumsnelheid.

Vervolgtraject

Na afloop van de presentatie konden belangstellenden bij de panelen hun persoonlijke vragen aan medewerkers van de gemeente en het ontwerpbureau stellen. Ook konden belangstellenden zich opgeven voor een werkgroep. In deze werkgroep gaan aanwonenden van de Veursestraatweg de komende maanden samen met de gemeente en de ontwerpers stapsgewijs dieper in op het ontwerp. Na de werkgroepbijeenkomsten wordt het concept-ontwerp opnieuw met een bredere groep inwoners gedeeld tijdens een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst staat vooralsnog begin 2024 op de planning.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.