Weergave eerste informatiebijeenkomst Veursestraatweg

Donderdag 5 oktober 2023 was de eerste algemene informatiebijeenkomst over de plannen voor de herinrichting van de Veursestraatweg.

Tijdens deze avond werd ook informatie gegeven over de herinrichting van de Parnashofweg. Zo’n 70 belangstellenden kregen tijdens de centrale presentatie informatie over de achtergronden van het project en de aanvullende onderzoeken. Daarna werden de vertrekpunten voor het ontwerp en een aantal denkrichtingen toegelicht. Als laatste werd er een globale planning van het vervolg gepresenteerd.

Vragen en zorgen

Tijdens de presentatie kwamen er verschillende vragen naar voren over de onderzoeken en de zorgen die omwonenden van de Veursestraatweg mogelijk gaan ervaren. De vragen gingen over de volgende punten:

  • De uitkomsten van het verkeersonderzoek en de werkelijke situatie 
  • Het gezamenlijk aanpakken van de weg door de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente Voorschoten
  • De bereikbaarheid van bedrijven.

Zorgen waren onder andere de verkeersveiligheid met nadruk op het verbeteren van de oversteekbaarheid van de weg. Maar ook de mogelijke overlast bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tot slot werd er ook aandacht gevraagd voor een goede afstemming op de toekomstige ontwikkelingen in de aangrenzende gebieden zoals Vlietvoorde, Vliethaven en Schakenbosch. Daarbij werd de dringende wens geuit om met de politie in overleg te gaan over de handhaving van de maximumsnelheid.

Vervolgtraject

Na afloop van de presentatie konden belangstellenden bij de panelen hun persoonlijke vragen aan medewerkers van de gemeente en het ontwerpbureau stellen. Ook konden belangstellenden zich opgeven voor een werkgroep. In deze werkgroep gaan aanwonenden van de Veursestraatweg de komende maanden samen met de gemeente en de ontwerpers stapsgewijs dieper in op het ontwerp. Na de werkgroepbijeenkomsten wordt het concept-ontwerp opnieuw met een bredere groep inwoners gedeeld tijdens een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst staat vooralsnog begin 2024 op de planning.

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen