Vraag en antwoord informatieavond mei 2023

25-09-2023

Tijdens de informatieavond zijn er vragen gesteld. De antwoorden leest u in dit artikel.

Extra woning

Vraag: Van verschillende bewoners hebben we teruggekregen dat een extra sociale woning in het Gebouw wenselijk is. Hierdoor ontstaan er vier volledige lagen en is er geen hoogteverschil.
Antwoord: Vanuit het ruimtelijk oogpunt kan een woning toegevoegd worden. Deze extra woning nemen we mee in de ontwikkeling van het verdere plan.

Verkeer

  1. In de omgeving leven veel zorgen over de toename van het verkeer in de wijk.

Antwoord: Het is bekend dat er voornamelijk in de ochtendspits files ontstaan bij de rotonde. In 2018 hebben wij een expertisebureau laten onderzoeken wat de effecten zijn van het realiseren van 100 nieuwe woningen, waarvan het plan op dat moment uitging. Met die aantallen zou de opstopping hoogstens een auto langer worden op de piekmomenten. Aangezien we een paar jaar verder zijn en het plan is uitgebreid naar 155 woningen, laten wij nieuw onderzoek uitvoeren naar de verkeerseffecten. In algemene zin is het natuurlijk mogelijk dat het drukker word op De Star, maar de verwachting is dat dit type weg de verkeersgeneratie goed aankan. 

  1. Zorgen over het oversteken naar de school.

Antwoord: Bij de definitieve ontwikkeling van het project hoort ook de aansluiting op de bestaande omgeving. De oversteek vanuit Het Hert over De Star is daarbij vanzelfsprekend een punt van aandacht.

  1. Vanuit de omgeving is verzocht om van de gehele Star een 30 kilometer zone te maken.

Antwoord: Zowel landelijk als in de gemeente is een proces aan het ontstaan waarbij gebiedsontsluitingswegen (GOW), zoals De Star, waar een maximum snelheid van 50 km/u geldt worden veranderd naar 30 km/u. Hier hoort, net als bij andere wegtypen, een bepaalde inrichting bij. De gemeente Leidschendam-Voorburg verwacht in de tweede helft van dit jaar een nieuw Actieplan Verkeersveiligheid, waarin zal worden ingegaan op de uitrol van de zogenaamde GOW30 wegen binnen onze gemeente.

  1. Zorgen over de toegankelijkheid van hulpdiensten.

Bij het beoordelen van de uiteindelijke omgevingsvergunning zijn naast de experts van de gemeente ook experts van de hulpdiensten betrokken om de veiligheid en de bereikbaarheid in geval van nood te waarborgen.

Groen

Vraag: Verzoek om de bomen langs De Star te laten staan.
Antwoord: We onderzoeken nu of we de parkeerplaatsen, die langs De Star ingetekend staan, in het voorlopig ontwerp kunnen verplaatsen zodat het bestaande groen zoveel mogelijk behouden blijft.
 

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen