Programma geluid en hoogtes

15-05-2023

Geluidbelasting vanaf de A4 is een belangrijke factor waar het plan rekening mee houdt. De geluidbelasting vanaf het bedrijventerrein voldoet aan de normen.

Vanwege de geluidsbelasting vanaf de A4 is een afscherming nodig aan de rand van de locatie van (ten minste) 12 meter hoog voor een aanvaardbaar woonmilieu. Het ligt voor de hand om bebouwing met hoogte van 4 bouwlagen langs de rand als afscherming te gebruiken.

De gevels met de meeste belasting door geluid van de A4 krijgen extra geluidwering inclusief geluidgedempte ventilatiemogelijkheid.

Woonprogramma

  • Vrije sector grondgebonden 35
  • Vrije sector appartement 3
  • Sociaal grondgebonden 3
  • Sociaal appartement 87

Totaal 155 woningen

Weergave van waar het geluid vandaan komt

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen