Groen en natuur

15-05-2023

Beplanting geeft de verschillende deelgebieden een eigen sfeer en loopt tegelijk mooi in elkaar over.

Legenda:

 1. Behoud en versterking van de bestaande groene structuren
 2. Diverse soorten beplanting creëren: dicht en open
 3. Natuurvriendelijke oevers (talud min: 1:3)
 4. Ondiep water in de zon met lage beplanting voor de rugstreeppad
 5. Vogeleiland
 6. Groepen heesters voor vogels
 7. Natte gebieden voor amfibieën
 8. Openingen in erfafscheidingen voor kleine bodemdieren
 9. Natuurvriendelijke verlichting in de sportzone en in Slag I
 10. Natuurinclusieve objecten bijvoorbeeld takkenril, gestapeld hout
 11. Kruidenrijk grasmengsel voor insecten
 12. Voedselbomen voor vogels, insecten en kleine dieren

Wat gaan we doen

Met verschillende structuren van landschap zoals bosages, open velden of boomlanen, trekken we specifieke dieren naar het gebied en ondersteunen de dieren die er al zijn. Het belangrijkste doel is het vergroten van de biodiversiteit en het creëren van verschillende leefgebieden met voldoende voedsel voor inheemse vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.

 • Introduceren van struiken en voedselrijke aanplant helpt populaties inheemse vogels
 • Zoveel mogelijk houden van grote volwassen bomen en het toevoegen van voedselrijke soorten (hazelaar, eik) verzekert het voortbestaan van kleine dieren
 • Water heeft verschillende dieptes op verschillende locaties waardoor het water kan opwarmen en geschikt wordt als voortplantingsplaats
 • Nestkasten voor vogels en vleermuizen zijn verwerkt in de architectuur en geplaatst op optimale gevels om een verbinding te creëren met cruciale landschapsstructuren zoals hoge bomen en water
 • Takkenrillen en houtstapels bieden bescherming tegen de elementen in de vorm van een schuilplaats voor kleine, wilde dieren zoals amfibieën, egels of vogels. Op kleine afstanden van elkaar geplaatst creëren ze een veilige route
 • Het vogeleiland biedt een veilige plek voor broedende vogels

Stockfoto natuur

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen