Ontsluiting en parkeren

15-05-2023

Ontsluiting van verkeer en hoe u kunt parkeren.

Legenda:

 Ontsluiting De Star

Woonerf

Doorgang voor hulpdiensten en vuilniswagen

Ontsluiting verkeer

Het autoverkeer van en naar de wijk wordt op twee plekken ontsloten: via de bestaande weg langs de A4/Starretocht en een nieuwe aansluiting tegenover 't Hert. Het autoverkeer kan niet door de buurt heen rijden. Zo verdeelt het aantal voertuigen zich gelijkwaardig over de twee toegangen. Wel komen er in het plangebied doorsteken voor voetgangers en fietsers. Het gebied wordt ingericht als een woonerf.

Lopen, spelen en ontmoeten hebben prioriteit boven de verkeersfunctie van de weg.

Parkeren

Parkeren voor bewoners en bezoekers wordt binnen het plangebied opgelost. De ontwikkelaar moet voldoen aan de vastgestelde parkeernormen van de gemeente. Het gebruik van deelmobiliteit wordt onderzocht. Het plan De Star voorziet in voldoende parkeergelegenheid. Zo ontstaat er geen overlast voor de aanliggende bestaande wijk.

  Aantal  woningen   P norm P nodig
vrije sector grondgebonden 35 1.8 63
vrije sector appartement 3 1.2 3.6
sociaal grondgebonden 30 1.4 42
sociaal appartement 87 1.1 95.7
compensatie enkele oprit zonder garage     2.6
Totaal 155   207

 

Stockfoto

Afbeeldingen

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen