Planning

Ons doel is om in 2024 een definitieve versie van de omgevingsvisie te presenteren. Samen met u gaan we aan de slag met het uitwerken van de omgevingsvisie. U kunt op veel manieren meedoen. Bekijk daarvoor onze pagina Doe Mee!

Wat gaan we doen

Er is al een heel veel gedaan maar belangrijker is, wat we nu gaan doen. Hieronder de planning op hoofdlijnen.

2023

  • Opstellen hoofd- en subdoelen en strategische keuzes
  • Inventarisatie kwaliteiten, kansen en bedreigingen op wijkniveau
  • Opstellen Koersnotitie en eerste potloodschets
  • Start plan MER (Milieu Effect Rapportage)

2024

  • Opstellen Koersnotitie en eerste potloodschets
  • Onderzoek (Beoordeling Impact Leefomgeving)
  • Themabijeenkomsten organiseren
  • Opstellen ontwerp omgevingsvisie
  • Opleveren MER en definitieve omgevingsvisie

Wat is er al gedaan

Een overzicht van alles wat er al gedaan is leest u op onze pagina: Participatie- en beslismomenten

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen