Samenvatting reacties direct omwonenden inloopavond 9 november 2023

De bezoekers van de inloopavond op 9 november 2023 konden op de inloopavond hun vragen stellen en reactie geven. Het gemeentebestuur, politie, ambtenaren en medewerkers van het COA waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Naast betrokkenheid en begrip waren er ook kritische vragen en zorgen.

Locatie en openbare ruimte

In Leidschendam-Zuid speelt een aantal gebiedsontwikkelingen waaronder het realiseren van woningen op Overgoo en Vlietweg 3. Ook is er al een vluchtelingenopvanglocatie voor Oekraïners op Vlietweg 16/17. Buurtbewoners spraken hun zorgen uit, dat dit nu weer een extra nieuwe ontwikkeling is die erbij komt, dichtbij hun huis. Hierbij is het goed om te vermelden dat het biuj de opvang van asielkinderen gaat om een tijdelijke opvanglocatie tot eind 2026 en de gebiedsontwikkeling voor woningen gewoon doorgaat.

Het COA heeft ook andere locaties zoals een bedrijfspand aan de Appelgaarde en Veursestraatweg (voormalige Gamma) onderzocht, maar deze waren niet geschikt. Er is geen OV-verbinding in de buurt en de supermarkt is ver weg. De kinderen zullen moeten lopen of fietsen naar school.

De openbare ruimte rondom de opvanglocatie is erg slecht verlicht, dat geeft een onveilig gevoel, buurtbewoners zien graag dat dit verbeterd wordt. Omwonenden geven aan dat er nu veel hangjongeren zijn  ’s avonds.

Ook gaven zij aan dat het goed zou zijn om de kwaliteit van het braakliggende grasveld te verbeteren en er een sportveldje van te maken dat gebruikt kan worden door de buurt en door de asielkinderen. Een goed idee waar de gemeente mee aan de slag kan.

Dagbesteding en veiligheid

Ook waren er vragen over de doelgroep, dagbesteding van de kinderen en veiligheid. Er is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging op de locatie aanwezig. Buurtbewoners geven aan graag kennis te willen maken met de beveiliging en de wijkagent en vinden het fijn als de wijkagent goed zichtbaar is en de politie Overgoo regelmatig mee gaat nemen in hun surveillance.

De kinderen gaan naar school en nemen deel aan activiteiten. Ze mogen wel van de locatie af, maar moeten tussen 22:00 en 8:00 uur binnen zijn. Een veel gestelde vraag was of asielkinderen zich niet misdragen in de buurt. En of de eigen kinderen nog wel buiten kunnen spelen in de buurt. Asielkinderen zijn in een vreemd land. De kinderen hebben er vooral baat bij om zich wel goed te gedragen en zich aan de regels te houden zodat hun asielaanvraag niet in gevaar komt. Daarnaast krijgen ze een mentor en intensieve begeleiding. De begeleiding houdt ook de psychische gesteldheid van de kinderen in de gaten.

Vrijwilligers

Verder waren er mensen die graag willen helpen en die hulp is straks als de asielkinderen er zijn hard nodig. Mensen die zich aan willen melden als vrijwilliger kunnen dat doen via de website van het COA

Jeugdzorg en onderwijs

Ouders hadden vragen, deels vanuit bezorgdheid over hun eigen kinderen, maar ook om de asielkinderen. Wat doen de kinderen in hun vrije tijd en waar zijn ze dan? Gaan ze rondhangen en overlast veroorzaken? Zij werden gerustgesteld door het COA en voogdijorganisatie Nidos die de begeleiding van de kinderen verzorgen. Naast het feit dat ze 5 dagen per week naar school gaan, nemen ze ook deel aan activiteiten en sport.

Proces

Een aantal mensen gaf aan dat er weinig tijd tussen de aankondiging van de het nieuws en de inloopavond zat. Dat klopt. De gemeente heeft in de regio gezien dat de opvang van asielzoekers veel vragen bij omwonenden oproept en heeft ervoor gekozen om de inloopavond vlak na de brief te organiseren zodat vragen snel beantwoord konden worden. Ook waren er mensen die het besluitvormingsproces ondemocratisch vinden omdat het college het besluit al heeft genomen en inwoners en de raad nu alleen inog n de maanden december en januari meegeven wensen en bedenkingen meegeven om daar afspraken over te maken in de bestuursovereenkomst.

Communicatie

Omwonenden waardeerden de opzet van de avond en de gelegenheid die zij kregen om persoonlijk in gesprek te gaan over al hun vragen en zorgen. Zij geven aan graag regelmatig op hoogte te blijven over de ontwikkelingen, bijvoorbeeld de start van de verbouwing en het verloop daarvan, aankondiging wanneer de eerste bewoners komen. Ook is informatie vanuit vluchtelingenwerk gewenst.

Samen met het COA gaat de gemeente hier regelmatig een update over geven via de digitale nieuwsbrief van de gemeente en in Het Krantje.

 

 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen