Resultaten metingen luchtkwaliteit juli 2021 tot juli 2022

De resultaten van de luchtmetingen (stikstofdioxide).

               Meetlocaties          Concentratie stikstofdioxide (NO2) in microgram per kubieke meter
  8 jul -
5 aug '21
5 aug -
2 sep '21
2 sep -
29 sep '21
30 sep -
28 okt '21
29 okt -
25 nov '21
26 nov -
23 dec '21
1 JS Bachlaan - hoek Van Ruysdaellaan 12 12 20 19 23,5 23,5
2 Noordsingel bij woontoren Banninghaege 15,5 15,5 23,5 22,5 27,5 27
3 Noordsingel bij kruising met N14 18 17,5 24 26 30,5 30,5
4 Prins Bernhardlaan bij kruising met N14 13 12,5 25 20 25,5 26
5 Distelweide bij kruising met N14 13 13 20,5 19 24,5 25
6 Heuvelweg - hoek IJsvogellaan 12 12,5 21 21,5 26 25,5
7 Burgemeester Banninglaan - hoek Dobbelaan 12 12 18 19 24,5 26
8 Burgemeester Sweenslaan - bij Noordsingel 12,5 13 21 22 27,5 27
9 Damplein 16 15 25 24 29,5 28,5
               Meetlocaties          Concentratie stikstofdioxide (NO2) in microgram per kubieke meter
  24 dec-
20 jan '22


21 jan -
17 feb '22

18 feb -
17 mrt '22
18 mrt -
11 apr '22
12 apr -
12 mei '22
13 mei -
8 juni '22
9 juni -
6 juli '22

Gemiddelde
juli '21- juli '22

1 JS Bachlaan - hoek Van Ruysdaellaan 24,5 18 20 16,5 14,0 13,5 12,0 17,6
2 Noordsingel bij woontoren Banninghaege 29,5 24 25 21,5 17,0 18,5 16,0 21,8
3 Noordsingel bij kruising met N14 30,5 27,5 26 23,5 19,5 21,0 19,0 24,1
4 Prins Bernhardlaan bij kruising met N14 26,5 18,5 23,5 21,0 17,5 16,0 13,5 19,9
5 Distelweide bij kruising met N14 27 19,5 22,5 22,0 16,5 15,0 13,0 19,3
6 Heuvelweg - hoek IJsvogellaan 27 20,5 22 17,5 15,5 14,5 14,0 19,2
7 Burgemeester Banninglaan - hoek Dobbelaan 27 20 21,5 17,5 14,0 13,5 12,0 18,2
8 Burgemeester Sweenslaan - bij Noordsingel 28,5 20,5 24,5 19,5 16,5 15,0 14,0 20,1
9 Damplein 29,5 22,5 25 20,0 16,0 17,0 16,0 21,8

 

Toelichting

De metingen van juli 2021 tot juli 2022 laten het volgende zien.

  • In juli en augustus 2021 was de NO2-concentratie op alle meetlocaties het laagst; niet hoger dan 18 microgram per kubieke meter (Noordsingel bij kruising N14) en gemiddeld lager dan 14. Deze relatief lage concentraties hebben vooral te maken met weersinvloeden (zoals windkracht en -richting en het aantal zonuren) en met minder verkeer door de toen geldende coronamaatregelen en de vakantieperiode. Dat is een landelijk beeld voor het stedelijk gebied en speelt niet alleen rondom de Mall
  • In september en oktober 2021 waren de concentraties toegenomen tot maximaal 26 microgram per kubieke meter (Noordsingel bij kruising N14) en gemiddeld ongeveer 22. Deze toename heeft vooral te maken met de versoepelde coronamaatregelen en einde zomervakantie waardoor de economie aantrok en het verkeer toenam. Daarnaast spelen weersinvloeden mee. Ook deze toename is een landelijk beeld dat niet alleen speelt rondom de Mall
  • Van november 2021 tot en januari 2022 laten de metingen nog een verdere toename zien tot maximaal 30,5 microgram per kubieke meter (Noordsingel bij kruising N14) en gemiddeld 26,5 tot 27,5. Deze toename heeft onder meer te maken met het wintereffect: minder zon en wind en meer uitstoot door verwarming van gebouwen. Ook hier is sprake van een landelijke trend
  • In februari en maart 2022 zien we op alle meetlocaties weer lagere concentraties; vooral als gevolg van weersinvloeden, zoals gemiddelde windkracht en windrichting en het aantal zonuren;
  • In periode april tot juli 2022 is overal vooral door weersinvloeden een verdere afname te zien naar concentraties die ongeveer gelijk zijn aan de lage niveaus van juli en augustus 2021.
  • Verschillen in concentraties tussen de meetlocaties komen vooral door verschillen in verkeersdrukte en -doorstroming (gemiddelde rijsnelheid) en in de mate van luchtdoorstroming door verschillen in straatprofiel. Dat verklaart waarom bij meetlocatie Noordsingel bij kruising N14 met een hoge verkeersdruk de jaargemiddelde concentratie ongeveer 20% hoger dan het jaargemiddelde van alle locaties.  

De wettelijke grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie NO2 is 40 microgram per kubieke meter. Alle meetresultaten voldoen daaraan. De Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) heeft recent de advieswaarde voor NO2 aangescherpt naar 10. Het huidige beleid van de gemeente en alle samenwerkende overheden is erop gericht de concentraties zo veel mogelijk terug te dringen. Meer informatie over de aanpak van de luchtkwaliteit door de gemeente leest u op onze webpagina: Lucht en geluid.

Meer informatie over luchtkwaliteit en gezondheid vindt u op:

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen