Algemene informatie over stikstofdioxide

Stikstofdioxide (NO2) is vooral afkomstig van het verkeer, de industrie en de energiesector. In drukke straten en nabij snelwegen is de concentratie NO2 verhoogd. In een druk stedelijk gebied is de concentratie NO2 fors hoger dan in een rustig landelijk gebied op afstand van drukke (snel)wegen. Wind en zon hebben invloed op de concentratie. In de zomer ligt de concentratie onder invloed van zonlicht lager dan in de winter. In nauwe straten met hoge bebouwing kan de vervuiling langer blijven hangen.

De stikstofdioxideconcentraties zijn de afgelopen jaren gedaald. Dat komt door allerlei maatregelen samen. Het verkeer, de industrie en de energiesector in Nederland én in het buitenland stoten minder NO2 uit. De laatste jaren is die daling wel minder sterk.

In 2019 was er minder NO2 in de lucht dan de jaren ervoor. Sinds maart 2020 zorgen coronamaatregelen voor minder verkeer dan 'normaal'.

In 2020 waren bij de landelijke meetstations jaargemiddelde NO2-concentraties gemeten die dan ook lager waren dan op basis van de langjarige trend verwacht kon worden. De jaargemiddelde NO2-concentratie bedroeg in 2020:

  • voor regionale achtergrondstations gemiddeld 12 µg/m3 (microgram per kubieke meter),
  • voor stedelijke achtergrondstations ruim 18 microgram per kuub µg/m3
  • voor de verkeersbelaste stations bijna 25 µg/m3

De norm voor de jaargemiddelde concentratie NO2 is 40 microgram per kubieke meter. De luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg voldoet sinds een geruim aantal jaren aan deze norm.

De verwachting is wel dat na het opheffen van alle coronamaatregelen, de metingen weer hogere concentraties zullen laten zien, meer in lijn met de langjarige trend.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen