Stompwijk

De Zustersdijk 18, het terrein van het voormalig Dorpshuis Stompwijk, maximaal 40 huurders. Van Santhorststraat 3, Stompwijk. Maximaal 40 huurders.

Voor beide locaties worden  haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de mogelijkheid tot permanente (sociale) bouw. We onderzoeken hoe en of flexwonen hier gecombineerd kan worden met permanente bouw.

Voor de locaties in Stompwijk geldt dat als uit de analyse blijkt dat een locatie geschikt is maximaal één van de genoemde locaties wordt bestemd voor flexwonen. We onderzoeken welk terrein daarvoor het meest geschikt is. Afstemming met de Adviesraad Stompwijk maakt onderdeel uit van de nadere verkenning.

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen