Een duurzame scoutingvereniging

Spelenderwijs leren over afval, circulariteit en verduurzaming.

Zonnepanelen op het dak, warmtepompen voor warm water in het gebouw en koken op elektriciteit in plaats van gas: Stichting scouting Sint Maarten-Hildegard aan de Veurselaan in Voorburg heeft afgelopen jaren haar gebouw flink verduurzaamd. Klaar? Nog niet helemaal. Komend half jaar wil de vereniging zelfs volledig energieneutraal worden. En alleen een duurzaam gebouw is niet genoeg. “We willen vooral onze leden uitleggen waarom we dit doen; duurzaamheid is immers belangrijk en dringend nodig”, aldus Gijs Steverink, secretaris van de vereniging. “Als scouting voelen wij de verantwoordelijkheid jongeren spelenderwijs te betrekken en bewust te maken van de invloed die wij hebben op de natuur en het milieu. Daarom willen we duurzaamheid niet alleen doorvoeren in ons gebouw, maar vooral ook in onze spelactiviteiten.”

Leden scoutinggroep


Energiepunten sparen

Op zaterdag 25 september 2021 vierde scouting Sint Maarten-Hildegard – samen met de leden, ouders én wethouder Duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal – de symbolische opening van de warmtepompen in het gebouw. Gijs: “Tijdens deze dag wilden we jongeren door middel van verschillende spellen betrekken bij onze verduurzaming. Ze konden samen energiepunten verdienen die de warmtepomp uiteindelijk in werking zette.” De spellen hadden als doel jongeren bezig te laten zijn met verschillende thema’s binnen duurzaamheid, zoals recycling en energie. Hoe maak je iets bruikbaars van afval? Of hoe bouw je je eigen windmolen en laat je hem draaien, zodat er windenergie ontstaat?

Duurzaamheid in alle activiteiten


De opening van de warmtepompen was slechts het startpunt van meer duurzaamheid in de spelactiviteiten van Sint Maarten-Hildegard. Gijs: “We willen dit najaar samen met de groepsleiding onderzoeken hoe we tijdens onze wekelijkse bijeenkomsten activiteiten kunnen organiseren die onze jeugd inspireert en laat nadenken over duurzaamheid. Maar we willen ook breder kijken en vraagstukken onderzoeken zoals: Hoe kan je een scoutingweekend of zomerkamp energiezuiniger maken? Moeten we bijvoorbeeld nog wel koken op gas of kan dat ook op inductieplaten? En kunnen we het vervoer naar het kamp duurzamer organiseren, zodat niet iedere ouder met een aparte auto komt?”

Verankering in dagelijks leven

Het leven in een duurzame, betere wereld past goed bij de principes van scouting. Gijs: “In onze scoutingwet staat beschreven: ‘wees goed voor de natuur’. Wij voelen dan ook de verantwoordelijkheid om een voorbeeldrol aan te nemen, en zowel leden als ouders te inspireren ook buiten de scouting aan de slag te gaan met duurzaamheid.” Scouting Sint Maarten-Hildegard is wekelijks bezig met spelactiviteiten gericht op onder meer circulariteit en recycling. Hierdoor hopen ze het belang van een duurzame wereld steeds meer te verankeren in het bewustzijn en dagelijks leven van hun jonge leden. Want – cliché, maar waar – jongeren zijn onmisbaar voor het creëren van een groene toekomst. 
 

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen