Bewonersavonden Schone energie najaar 2022

Op 28 september en 5 oktober 2022 waren de informatiebijeenkomsten Schone energie in de wijk De Heuvel/Amstelwijk. Hieronder leest u de gestelde vragen met de antwoorden daarop.

 

De gemeente wil daken in de wijken zoveel mogelijk gebruiken voor warmte en de opwek van elektriciteit. Of het mogelijk is om de wijk zelfvoorzienend te maken zullen we ook nog verder onderzoeken.

Wat u zelf kunt doen: Om de opbrengst van zonnepanelen onder bewoners te verdelen kunnen buurtbewoners een coöperatief zonneproject starten. Zo kunt u zelf investeren en de opbrengst verdelen. Meer weten? Ga naar de website: Zon op dak

Zonnepanelen kunnen op heel veel plekken geplaatst worden. Er zijn al  veel zonnepanelen in onze gemeente, bijvoorbeeld op daken van woningen, kantoren, verenigingsgebouwen en gemeentepanden.

We blijven onderzoeken welke gebouwen geschikt en waardevol zijn om zonnepanelen te plaatsen. Heeft u een groot dak ter beschikking (van bijvoorbeeld een school, boerderij of bedrijf)? Doe mee aan het opwekken van zonne-energie! Kijk snel op de website: Zon op LV

 

Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het is wel nodig om te onderzoeken of het dak sterk genoeg is om zonnepanelen te dragen.

 

Nee, elektrisch koken is een keuze die u zelf maakt. Hier zijn geen collectieve oplossingen voor.

Als u de gaskookplaat wil vervangen voor een inductie- of keramische kookplaat, hou er dan rekening mee dat zo een electrische kookpleet veel energie verbruikt. Soms is er een extra groep in de groepenkast nodig. Voor een electrische kookplaat met minder vermogen hoeft dit meestal niet. Informeer hiervoor bij de leverancier van de electrische kookplaat.

Nee, er is alleen subsidie beschikbaar voor een groen dak of isolatie van uw woning. Voor meer informatie kijkt u op webpagina: Gemeentelijke subsidie groen dak en isolatie

Er zijn (collectieve) oplossingen om warm te douchen. Welke mogelijkheden er zijn hangt af van hoe u woont. Wilt u meer hierover weten in uw specifieke situatie? Stuur ons een bericht en geef meer informatie via ons contactformulier

Het is nuttig om als wijk zo veel mogelijk met elkaar af te stemmen en samen tot de meest passende duurzame oplossingen te komen voor de wijk. Als gemeente kunnen wij de samenwerking en het gesprek tussen WoonInvest en particuliere woningeigenaren in gang zetten. Laat u het ons weten als we hierbij kunnen helpen? Stuur ons een bericht via ons contactformulier.

Een wijk slopen en vervangen voor nieuwbouw is 1 manier om een wijk te verduurzamen. Hier is in De Heuvel/Amstelwijk niet voor gekozen, omdat De Heuvel 1 van de 30 belangrijkste wederopbouwgebieden in Nederland is (aangemerkt door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in 2011). Delen ervan zijn zelfs als monumentaal bestempeld door het college.

Door de cultuurhistorische waarde van de wijk kiezen we ervoor deze niet te slopen en opnieuw op te bouwen. Ook zijn de huidige woningen in De Heuvel/Amstelwijk redelijk goed te verduurzamen. Door uw woning bijvoorbeeld te isoleren is deze niet meer afhankelijk van hoge temperatuur warmte. Dit maakt dat u uw woning op een duurzame manier kunt verwarmen in plaats van met aardgas.

Wij proberen een balans te vinden in het opvolgen van landelijk beleid en het betrekken van onze inwoners. We vinden het belangrijk te luisteren naar wat er speelt in de wijk. We proberen deze input zoveel mogelijk mee te nemen in onze plannen en acties. Maar binnen sommige thema’s zijn er landelijke afspraken gemaakt en wordt er nationaal koers bepaald.

Het klopt dat de huidige gasleidingen die in de grond liggen waarschijnlijk geschikt gemaakt kunnen worden voor waterstof. Maar het is nog niet mogelijk om veel waterstof op een duurzame manier te maken.

Monumentale panden en grote industrie hebben voorrang, omdat zij lastig op een andere manier kunnen verduurzamen.

Of waterstof in de toekomst ook beschikbaar zal zijn voor woningen is nog onzeker. Waterstof is vooralsnog duur en het is de vraag of dit in de toekomst betaalbaarder zal worden

Telefoon 14 070

Maandag tot en met donderdag  8:30 - 17:00 uur
Vrijdag                                        8:30 - 16:00 uur

 
Cookie-instellingen